instagram

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

Dnia 2018-11-26 przesłano wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego.

-------- Forwarded Message --------
Subject: W załączeniu oświadczenie i wniosek - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Date: Tue, 27 Nov 2018 05:14:26 +0100
To: biuro@parp.gov.pl
Szanowni Państwo,
W załączeniu oświadczenie i wniosek - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
--
Maciej Zagozda