Przetwarzanie danych osobowych

Wezwanie do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, która tworzy zbiory danych osobowych o wątpliwej strukturze prawnej, gromadzące z naruszeniem prawa donosy na beneficjentów środków unijnych

Fabrykowanie donosów przez urzędników

W kazdym normalnym urzedzie i w kazdej normalnej sytuacji fabrykowanie donosow na obywateli przez urzednikow, ktore posluzyly nastepnie do wszczecia postepowania przeciwko obywatelowi koncza sie oczywiscie zwolnieniami urzednikow, a takze zmianami w strukturze zarzadu urzedu. Wyjatkiem od tej sytuacji moze byc jedynie przestepcze przyzwolenie na takie postepowanie, efektem ktorego jest nie tylko zaniechanie postepowan dyscyplinarnych,… Read more

Fałszowanie protokołów kontroli

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z fałszowaniem dokumentów. Właściciele spółki podważają rzetelność zaświadczeń przedstawionych zarządowi w projekcie przez pracowników Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., tj. przestępstwo Art. 297. kk. W trakcie realizacji projektu na miejscu powstały protokoły, które stanowiły zaświadczenie iż sposób realizacji projektu przez beneficjenta spełnia zasady konkurencyjności. Decyzje o uznaniu sytuacji… Read more

Zgłoszenie do Rzecznika Beneficjenta nr 49701

Udziałowcy Zagozda sp. z o.o. zwrócili się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o ponowne zbadanie sprawy w związku z podejrzeniem iż w trakcie realizacji projektu prowadzono bezprawne działania kontrolne zakończone negatywnymi wnioskami dla beneficjenta. Prowadzenie kontroli pod nieobecność, i bez zawiadomienia, a także bez przekazania protokołów kontrolnych beneficjentowi uniemożliwiło wykazanie dokumentów na potwierdzenie realizacji prac… Read more

Zarzut pozorowania działalności

W 2017 roku postanowiono wnieść jeszcze jeden zarzut do postępowania, w którym próbowano dowieść iż cała działalność spółki była fikcyjna. Zarzut ten sfabrykowano w oparciu o fakt iż spółka nie osiągała żadnych przychodów przez pierwsze dawa lata działalności, co wynikało z planu operacyjnego zatwierdzonego przez PARP, zgodnie z którym pierwsze dwa lata polegały na inwestowaniu… Read more

Zarzut wklejania dokumentacji

Ze wszystkich możliwych oskarżeń, zarzucono rzetelność skanów, które przesyłano jako strony wklejone do pism przesyłanych do PARP na żądanie ponownego przedstawienia dokumentów. Ponieważ PARP wielokrotnie prosił o przedłożenie dokumentów już wcześniej okazywanych podczas wielu kontroli, skany złożonych dokumentów wklejane były do dokumentów. Następnie tak przygotowywane dokumenty uzupełniane były o wyjaśnienia, jakich się domagano, a następnie… Read more

Przywłaszczenie weksla spółki

Dnia 2 lipca 2015 r. przedstawiciel spółki beneficjenta zgłosił się do siedziby Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, w której ponad 5 lat wcześniej zdeponowano weksel in blanco Zagozda sp. z o.o. Na miejscu przedstawiciel uzyskał informację iż zgodnie z umową weksel powinien być zwrócony w dniu 1 lipca 2015 r. lub później, jednak ZARR… Read more