Zarzut pozorowania produkcji

W 2018 wprowadzono nowy zarzut, z którego wynika iż wykonawcy usług programistycznych nie wykonywali faktycznie prac nad tworzeniem systemu, a wykonawcy usług internetowych faktycznie nie wykonywali hostowania i monitoringu wyprodukowanej usługi. Ustalenia prokuratury mijają się z ustaleniami kontrolerów ZARR, którzy nie mieli żadnych wątpliwości co do faktycznego wyprodukowania i oferowania usługi, co było sprawdzane. Weryfikacja… Read more

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie

PARP ostatecznie rozwiązał umowę o dofinansowanie 12 października 2017, wskazując iż 1. Beneficjent dokonywał rozeznania rynku poprzez uzgadnianie przedmiotu ofert i kwot z firmą, która dostarczała usługi programistyczne. Absurdalny zarzut sugeruje że uzgodnienia miały na celu zagwarantowanie wygranej określonemu podmiotowi. W żadnym miejscu nie uzgadniano iż którykolwiek z oferentów będzie zostanie wybrany w efekcie tych… Read more

Dochodzenie OLAF

Postępowanie OLAF to jest żart. Kiedy prokuratura rejonowa zwróciła się do prokuratury okręgowej wskazywała iż sprawa dotyczy przestępczości zorganizowanej na poziomie krajowym, a zatem przerasta jej możliwości. Prokuratura okręgowa z kolei zwróciła się do prokuratury regionalnej wskazując iż sprawa ma charakter ogólnopolski, a zatem przerasta jej możliwości. Prokuratura Regionalna w ścisłym porozumieniu z Prokuraturą Krajową… Read more

Zarzut prowadzenia kilkudziesięciu biznesów

W okolicach polowy 2016r. Inspektorzy OLAF wpadli na genialny pomysł, aby zarządowi spółki stawiać zarzut prowadzenia nie jednego ale kilkudziesięciu (!) biznesów „w imieniu innych osób”. W ciągu kilku miesięcy zarząd spółki wielokrotnie wnioskował o włączenie do postępowania mającego przygotować dowody na twierdzenia inspektorów OLAF. Zarząd wnioskował o przedstawienie dowodów na rzekome prowadzenie kilkudziesięciu spółek… Read more

Na wnuczka

Jak w 2015 r. agent Mariusz Salnikow próbował wyłudzić dostęp do kont bankowych firmy metodą „na wnuczka”, czyli wielokrotnie powtarzana w mediach opowieść o wilku, który pod znanym płaszczykiem prowadzonego „dochodzenia” skłaniał naiwnego aby wpuścił wilka do pieniędzy. Tak rozpoczęła się, a zarazem skończyła historia współpracy z Mariuszem Salnikowem. Po drodze długa korespondencja zażaleń, historia… Read more

Prokuraratura jeszcze w sierpniu 2015 szukała dowodów na nieprawidłowości. Czego prokurator Mirosław Jezierski nie napisał wprost w swoim piśmie, a przynajmniej czego prokuratura nie chciała ujawnić, to że w tamtym czasie nie miała absolutnie żadnych dowodów żadnego przestępstwa, stąd zwracała się desperacko do służb, tak krajowych, jak i międzynarodowych z prośbą o znalezienie czegokolwiek, eufemistycznie… Read more