Wniosek o pouczenie o odszkodowaniu

Proszę o pouczenie w zakresie środków i procedur przysługujących w wynikuudokumentowanych szkód powstałych w wyniku niesłusznego zaangażowania mnie o w absurdalne postępowanie dotyczące rzekomego popełnienia przeze mnie przestępstwa poświadczenia nieprawdy w oświadczeniu w ramach postępowania 2 Ds 359/14. Prokuratura Rejonowa Szczecin Śródmieście oczywiście wycofała się już z tego zarzutu, ponieważ był absurdalny, a także wycofała… Read more

Sprawa wagi państwowej

Jeszcze na początku roku zostałem zobligowany do skierowania zapytania do prokuratury, czy na wypadek gdyby kiedyś po latach jednak postawiono jakieś zasadne zarzuty, które miałyby szanse sprawdzić się w sądzie, pomimo iż wiele zarzutów próbowano dotychczas sfabrykować nieskutecznie, to czy spłata całości wartości umowy przez wszystkich potencjalnie oskarżonych w sprawie, uzasadniałaby oddalenie zarzutów? Odpowiedź jaką… Read more

Zarzut pozorowania produkcji

W 2018 wprowadzono nowy zarzut, z którego wynika iż wykonawcy usług programistycznych nie wykonywali faktycznie prac nad tworzeniem systemu, a wykonawcy usług internetowych faktycznie nie wykonywali hostowania i monitoringu wyprodukowanej usługi. Ustalenia prokuratury mijają się z ustaleniami kontrolerów ZARR, którzy nie mieli żadnych wątpliwości co do faktycznego wyprodukowania i oferowania usługi, co było sprawdzane. Weryfikacja… Read more

Fałszowanie protokołów kontroli

Prokurator Robert Rybinski z Prokuratury Rejonowej Szczecin – Srodmiescie otrzymal zawiadomienie o podejrzeniu przestepstwa polegajacego na przedkladaniu nierzetelnego protokolu z kontroli w projekcie poswiadczajacego zarzadowi spolki prawidlowa realizacje projektu w okresie jego realizacji. Tresc protokolow sporzadzonych przez ZARR na zlecenie PARP zostala zakwestionowana przez PARP w decyzji administracyjnej, jako poswiadczajace nieprawde w zakresie m.in. prawidlowego… Read more

Zarzut pozorowania działalności

W 2017 roku postanowiono wnieść jeszcze jeden zarzut do postępowania, w którym próbowano dowieść iż cała działalność spółki była fikcyjna. Zarzut ten sfabrykowano w oparciu o fakt iż spółka nie osiągała żadnych przychodów przez pierwsze dawa lata działalności, co wynikało z planu operacyjnego zatwierdzonego przez PARP, zgodnie z którym pierwsze dwa lata polegały na inwestowaniu… Read more

Przywłaszczenie weksla spółki

Dnia 2 lipca 2015 r. przedstawiciel spółki beneficjenta zgłosił się do siedziby Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, w której ponad 5 lat wcześniej zdeponowano weksel in blanco Zagozda sp. z o.o. Na miejscu przedstawiciel uzyskał informację iż zgodnie z umową weksel powinien być zwrócony w dniu 1 lipca 2015 r. lub później, jednak ZARR… Read more

Fałszowanie dokumentacji projektu

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi dochodzenie celem wyjaśnienia jak mogło dojść do pogubienia i podmienienia dokumentacji zdjęciowej sprzętów zakupionych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wyniku podmiany dokumentacji przez urzędników Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pogubiona została oryginalna dokumentacja zdjęciowa. Postępowanie prowadzone jest pod numerem PO II Ds 48 2016

Postępowanie 1DS 4336/15

Jeszcze w lutym 2015 prokuratura Rejonowa Szczecin Śródmieście na skutek niepowodzeń przy postępowaniu o publikowanie fałszywego oświadczenia próbowała ugryźć spółkę wszczynając postępowanie o publikowanie błędnego regulaminu usługi TaskBeat. Postępowanie zakończono dopiero w 2016 roku również niepowodzeniem.

Prokuraratura jeszcze w sierpniu 2015 szukała dowodów na nieprawidłowości. Czego prokurator Mirosław Jezierski nie napisał wprost w swoim piśmie, a przynajmniej czego prokuratura nie chciała ujawnić, to że w tamtym czasie nie miała absolutnie żadnych dowodów żadnego przestępstwa, stąd zwracała się desperacko do służb, tak krajowych, jak i międzynarodowych z prośbą o znalezienie czegokolwiek, eufemistycznie… Read more

Propozycja korupcyjna

Wraz z zakończeniem realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych, spółka wprowadziła nowy cennik usługi świadczonej na zasadach komercyjnych i podjęła dość publiczne starania o pozyskanie inwestora prywatnego. Efektem zmian ogłoszonych przez spółkę, spółka otrzymywała różne propozycje mające na celu pomoc przy poszukiwaniu inwestora. Na pewnym etapie pojawiły się również osoby które oferowały pomoc przy znalezieniu… Read more