Skarga na odmowę wznowienia postępowania

Według obłąkanych poglądów urzędników umowa o dofinansowanie nigdy nie wygasa, ale również nigdy nie pozwala na jej scedowanie na inny podmiot, ani na sprzedanie produktu, jaki powstał z dofinansowania. Minister próbował już wszystkich postępowań, od cywilnych po karnych – wskazując ryzyko utraty projektu („wywiezienia za granicę”), jednak bezskutecznie. Dopiero wniosek o wznowienie pierwszego postępowania administracyjnego… Read more

V SA Wa 2794 16

Wyrok sądu administracyjnego do gra słów. Uzasadnienie wyroku przestawia słowa tak, aby stworzyć pojęcia nie istniejące w porządku prawnym. Zgodnie z wyrokiem sądu można mówić o nieprawidłowości jaka miała miejsce w projekcie, a polegającej na potencjalnym naruszeniu prawa powodującego szkodę w budżecie ogólnym. Tymczasem prawo mówi coś zupełnie innego: według prawa europejskiego, powstanie nieprawidłowości określa się… Read more