Skarga na odmowę wznowienia postępowania

Według obłąkanych poglądów urzędników umowa o dofinansowanie nigdy nie wygasa, ale również nigdy nie pozwala na sprzedanie produktu, jaki powstał z dofinansowania. Szokujące tezy przedstawia kancelaria ministerstwa w opinii dotyczącej projektu zrealizowanego prawie dekadę temu. Gdyby linia argumentacji przedstawiona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju (i kancelarię, która ministra reprezentuje) była rzeczywiście zasadna i… Read more

V SA Wa 2794 16

Wyrok sądu administracyjnego do gra słów. Uzasadnienie wyroku przestawia słowa tak, aby stworzyć pojęcia nie istniejące w porządku prawnym. Zgodnie z wyrokiem sądu można mówić o nieprawidłowości jaka miała miejsce w projekcie, a polegającej na potencjalnym naruszeniu prawa powodującego szkodę w budżecie ogólnym. Tymczasem prawo mówi coś zupełnie innego: według prawa europejskiego, powstanie nieprawidłowości określa się… Read more