Wniosek o udostępnienie informacji – pisma ZARR PARP

Wniosek dotyczy: wyjaśnienia i udostępnienia wszystkich dokumentów prowadzących lub dotyczących zlecenia „kolejnej” kontroli wskazanej w notatce służbowej o której mowa w piśmie który wpłynął do PARP 5 stycznia 2019 r., a także przeprowadzenia kontroli, wskazanej w raporcie OLAF, jaką przeprowadzono między listopadem 2014 r., a wezwaniem beneficjenta do zwrotu części dofinansowania, Uzupełnienie wniosku

Wniosek o zajęcie stanowiska

Postępowanie przeciwko Agnieszce D. ujawniło donosy, jakie pracownik wysyłała w godzinach pracy dla Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. działając w zemście za zwolnienia jakie PARP dokonał w ZARR i próbując zdyskredytować spółkę w mediach. Faktycznie jednak Agnieszka D. ujawniła dość ciekawe praktyki oraz prawdziwe motywacje PARP zamierzał rozwiązać umowę z beneficjentem po jej zakończeniu. W… Read more

Fałszowanie protokołów kontroli

Prokurator Robert Rybinski z Prokuratury Rejonowej Szczecin – Srodmiescie otrzymal zawiadomienie o podejrzeniu przestepstwa polegajacego na przedkladaniu nierzetelnego protokolu z kontroli w projekcie poswiadczajacego zarzadowi spolki prawidlowa realizacje projektu w okresie jego realizacji. Tresc protokolow sporzadzonych przez ZARR na zlecenie PARP zostala zakwestionowana przez PARP w decyzji administracyjnej, jako poswiadczajace nieprawde w zakresie m.in. prawidlowego… Read more

Przywłaszczenie weksla spółki

Dnia 2 lipca 2015 r. przedstawiciel spółki beneficjenta zgłosił się do siedziby Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, w której ponad 5 lat wcześniej zdeponowano weksel in blanco Zagozda sp. z o.o. Na miejscu przedstawiciel uzyskał informację iż zgodnie z umową weksel powinien być zwrócony w dniu 1 lipca 2015 r. lub później, jednak ZARR… Read more

Przetwarzanie danych osobowych

Wezwanie do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, która tworzy zbiory danych osobowych o wątpliwej strukturze prawnej, gromadzące z naruszeniem prawa donosy na beneficjentów środków unijnych

Nielegalna trzecia kontrola

W związku z odpowiedzią PARP wskazującą iż w projekcie przeprowadzono dwie kontrole: w 2012 r. i 2014 r., o których beneficjent był informowany, otrzymał i zatwierdził protokół kontroli, zwracam się o wznowienie postępowania administracyjnego w związku z ujawnieniem dodatkowej kontroli, która miała miejsce w 2015 r. Jednocześnie zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy pod… Read more

Fałszowanie dokumentacji projektu

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi dochodzenie celem wyjaśnienia jak mogło dojść do pogubienia i podmienienia dokumentacji zdjęciowej sprzętów zakupionych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wyniku podmiany dokumentacji przez urzędników Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pogubiona została oryginalna dokumentacja zdjęciowa. Postępowanie prowadzone jest pod numerem PO II Ds 48 2016

Zarzut fałszowania sprzedaży

Spolce zarzucono nie osiagniecie wskaznikow sprzedazy. Wskaznik ten mozna udowodnic przedstawiajac zestawienie faktur sprzedazy lub poprzez zestawienia z ksiag rachunkowych. Z niejasnego powodu urzednicy nie zawierzyli dokumentom przedstawianym przez spółkę, a poświadczonym przez ksiegowosc, podwazajac dokumenty przedlozone przez niezalezne biuro ksiegowe. Urzędnicy z kompletnie niejasnych powodów ZARR domagali się od spółki pelnego dostepu do wyciagow… Read more

Odwoływanie wyników kontroli

ZARR na polecenie PARP przeprowadzila jedna kontrole w trakcie realizacji projektu, a także jedna kontrole na zakonczenie jego realizacji (jego okresu trwalosci). Obie kontrole zostaly zapowiedziane i przeprowadzone przy udziale pracownikow spolki. Ostateczna kontrola trwalosci potwierdzila prawidlowa realizacje projektu. Faktycznie zakresem kontroli objete byly: prawidlowosc wydatkowania srodkow pochodzacych z dotacji, faktyczne poniesienie wydatkow na cele… Read more

Zarzut wyboru wykonawcy niezgodnie z procedurą

Jeszcze w marcu 2015 ZARR zarzucił spółce wybór wykonawcy niezgodnie z prawem zamówień publicznych zarzucając, iż główne prace zrealizowane zostały przez wykonawcę, który miał być wybrany bez rozpoznania rynku. Zarzut ten został całkowicie sfabrykowany, ponieważ dokładna procedura wyboru wszystkich wykonawców została opublikowana na stronach internetowych jeszcze w 2010 r. Po pierwsze ZARR nie zwrócił uwagi… Read more