instagram

Drugi wniosek o wznowienie postępowania

Mimo rozstrzygnięcia WSA, i jeszcze przed terminem otrzymania dokumentów z tego postępowania, spełniając wymóg 30 dniowego okresu od podjęcia informacji o nowych okolicznościach – przedstawiono drugi wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego.

Podstawą wniosku było ujawnienie korespondencji w sprawie zaproszenia do udziału w postępowaniach konkursowych podmiotu Taskscape Ltd.

Uzupełnienie wniosku wraz z ujawnieniem materiałów z postępowania: