instagram

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

W związku z upartym twierdzeniem PARP iż w projekcie odbywały się jedynie dwie kontrole, a przeciwnie do uzyskanych dowodów wskazujących że faktycznie miały miejsce trzy kontrole, w tym trzecia bezprawna, doszło do ponownej interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.