instagram

Dochodzenie OLAF

Postępowanie OLAF to jest żart. Kiedy prokuratura rejonowa zwróciła się do prokuratury okręgowej wskazywała iż sprawa dotyczy przestępczości zorganizowanej na poziomie krajowym, a zatem przerasta jej możliwości. Prokuratura okręgowa z kolei zwróciła się do prokuratury regionalnej wskazując iż sprawa ma charakter ogólnopolski, a zatem przerasta jej możliwości. Prokuratura Regionalna w ścisłym porozumieniu z Prokuraturą Krajową wspólnie uznały że sprawa ma charakter wielonarodowy, a zatem przerasta ona jej możliwości.

Sprawa trafiła do OLAF, uprawnionej do ścigania nieprawidłowości godzących w interesy całej Unii Europejskiej, ale wkrótce okazało się również że zwyczajnie nie ma zasobów aby sobie z nią poradzić i cokolwiek wyjaśnić w toku dochodzenia, zatem OLAF oparł się na pewnych założeniach. Te założenia OLAF, przedstawione w formie domysłów, stały się podstawą niekorzystnego raportu, na który należało się poskarżyć. W odpowiedzi na skargę OLAF bronił swojego stanowiska wskazując że postępowanie było ogromne, a ilość materiałów dowodowych od początku przekraczała możliwości dochodzeniowe tej instytucji. Ostatecznie OLAF przyznał wprost że sprawę musiał zakończyć na takim etapie na jakim się ona znalazła pod koniec roku, a wniosków dowodowych z przesłuchania zainteresowanego oraz dokumentów realizacji projektu nie zrealizował, albowiem… nadeszły święta, a święta rzecz święta 🙂