PR DS 2078 2017

Materiały z tej strony zostały usunięte, albowiem technicznie stanowią tajemnicę postępowania karnego, które się jeszcze nie zakończyło. Po zakończeniu postępowania oświadczenia znajdujące się na tej stronie zostaną opublikowane w całości w wersji, jaka została przedstawiona przed sądem.


/ autor: Krzysztof Kutniewicz