PO II Ds 48 2016

Fałszowanie dokumentacji zdjęciowej uznane zostało za pomyłkę, jednak nigdy nie wyjaśniono gdzie znajdują się właściwe zdjęcia dokumentujące faktyczne zrealizowanie zakupów w ramach wydatków poniesionych podczas realizacji projektu