PO II Ds 60 2016

Bezstronność PARP w postępowaniu przeciwko beneficjentom przyjmowana jest bez weryfikacji. Tymczasem faktycznie beneficjenci projektów finansowanych przez PARP są obecnie największym klientem Taskscape Ltd, obecnego właściciela usługi TaskBeat.

Również sam PARP oferuje usługi kierowane do beneficjentów, choć nie bezpośrednio. W przypadku naszego projektu opinie prawne sporządzał Pan Karol Tadrzak nie bacząc na podstawowe zasady prawa wskazywał na tożsamość podmiotową spółki oraz jej kierownictwa, następnie udowadniał nieskutecznie tożsamość przedmiotową zakupów w projekcie, a także bezskutecznie próbował udowodnić podległość umowy pod Prawo Zamówień Publicznych.

Okazuje się że Pan Karol jest znany w środowisku startupów głównie z powodu działalności żony Pana Karola. Warto zwrócić uwagę na to, że w czasie realizacji programu Innowacyjna Gospodarka w tym wszystkich 3 z prowadzonych przeze mnie projektów w ramach działań POIG, w tym projekt prowadzony przez Zagozda sp. z o.o. otrzymały tajemniczą ofertę usług oferowanych przez firmę Pani Agnieszki Tadrzak.

Jak się okazuje żona Pana Tadrzaka oferuje przygotowywanie wniosków o dofinansowanie dla prywatnych przedsiębiorców za opłatą procentową od faktycznie uzyskanego dofinansowania. Agnieszka Tadrzak początkowo pracowała w PARP gdzie głównie była odpowiedzialna za programowanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także brała również udział w ocenie zgłoszonych do dofinansowania projektów inwestycyjnych oraz szkoleniowych rekomendując wnioski do wypłaty dofinansowania…

Okazuje się zatem że oboje pracując dla PARP, jednocześnie pomagają przedsiębiorcom w rozliczaniu funduszy Europejskich. Według oferty jaką Zagozda sp. z o.o. otrzymała w tamtym czasie działalność Pana Tadrzaka wraz z żoną charakteryzuje: „w szczególności oferują negocjowanie indywidualnych warunków umów z PARP, prowadzenie postępowań mediacyjnych z PARP, a także monitorowanie procesu oceny projektu oraz udzielanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień na wniosek podmiotu dokonującego oceny… „

Najwyższa Izba Kontroli wiele lat temu negatywnie oceniła działalność pracowników PARP, którzy po godzinach oferują usługi dla beneficjentów. Negatywna ocena NIK nie wpłynęła jednak na zmianę postawy pracowników PARP, którzy jak widać na powyższym przykładzie nadal za opłatą, a w imieniu beneficjentów wysyłają dokumenty przedsiębiorców, którzy skuszą się na ofertę pomocy beneficjentom. Państwo Tadrzak następnie sami przygotowują wnioski do PARP, a następnie byćmoże sami je odbierają w siedzibie PARP do swojej własnej oceny.

Analogiczne usługi wsparcia w zakresie pozyskania dofinansowania oferuje ZARR wraz z prezes Kotnis, oraz jej mężem, którego firma zgodnie z ofertą korupcyjną – miała otrzymać zlecenie od Zagozda sp. z o.o. celem „wsparcia w zakresie pozyskania inwestora” po zakończeniu realizacji projektu tak aby „nie piętrzyć spółce trudności”. Więcej na temat propozycji korupcyjnej opowiadałem w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, która ostatecznie umorzyła postępowanie pod sygnaturą PO II Ds 60 2016

Domyślam się że Państwo Kotnis czy też Państwo Tadrzak są zabójczo skuteczni biznesie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców oraz negocjowania warunków z PARP, jeśli dokonując oceny w imieniu PARP i prowadząc negocjacje w imieniu beneficjentów ta sama osoba zasiada (naprzemian) po obu stronach stołu – raz jako radca prawny PARP, a raz jako doradca prawny beneficjenta.

* wszystkie powyższe informacje można zweryfikować za pomocą odpowiednich wniosków dowodowych.