Pytania do Anny Płusy

1. Jak rozumiem zeznała Pani przed sądem rejonowym w Szczecinie w sprawie Pana Macieja Zagozdy przeciwko Magdalenie Kotnis iż nie pamięta pani ŻADNYCH szczegółów realizowanego projektu – wskazując PRZYCZYNĘ odnowy zeznań na upływ czasu? Czy w związku z tym jako świadek w tamtej sprawie godziła się Pani odpowiadać na jakiekolwiek pytania odnośnie tamtego projektu lub umowy o dofinansowanie? Czy z uwagi na dalszy upływ czasu w dniu dzisiejszym ocenia Pani że PRZYCZYNA braku możliwości odpowiadania na pytania dotyczące projektu już ustała?

2. Czy prawdą jest, że przewodniczyła Pani zespołowi kontrolującemu projekt objęty dofinansowaniem, a jeśli tak to czy przedstawiciel beneficjenta ORAZ spółki Taskscape uczestniczyli w czynnościach kontroli? Jeśli tak to czy w jakikolwiek sposób ktokolwiek czynności kontrolne? Czy beneficjent udostępniał wszelkie zasoby i dokumenty projektu lub czy beneficjent ograniczał czas kontroli? Czy w trakcie kontroli mogła Pani rozmawiać z INNYMI pracownikami spółki o przebiegu realizacji projektu? Czy w efekcie sporządzała Pani protokoły z czynności kontrolnych u beneficjenta oraz czy BYŁO PANI OBOWIĄZKIEM przekazywac te protokoły pokontrolne beneficjentowi celem zatwierdzenia przez beneficjenta? Czy przesłała Pani WSZYSZTKIE protokoły pokontrolne beneficjentowi?

3. Czy prawda jest ze w zwiazku z podejrzeniami wynikajacymi z anonimowego donosu przeprowadziliscie panstwo dodatkowa kontrole „na dokumentach” u beneficjenta? Jeśli tak to czy była to kontrola doraźna czy planowana? Czy beneficjent byl zawiadomiony o kontroli ORAZ czy przedstawiono beneficjentowi informacje pokontrolna w postaci protokołu do zatwierdzenia? Czy kontrola po otrzymaniu donosu nastąpiła PO ostatecznej kontroli trwałości? Czy przebiegała w tym samym zespole kontrolującym i odbywała się według TYCH SAMYCH procedur? Czy wyniki kontroli po kontroli ostatecznej przeprowadzono W TYM SAMYM zespole kontrolującym i na TAKIM SAMYM formularzu na ktorym sporzadzano wczesniejsze kontrole?

4. Jak rozumiem była Pani opiekunem projektu objętego dofinansowaniem w części końcowej jego realizacji a jeśli tak to czy zatem czy zapoznała się Pani z ustaleniami jakie beneficjent prowadził w drodze korespondencji mailowej i telefonicznej z opiekun projektu która prowadziła projekt przed objęciem przez Panią funkcji opiekuna tego projektu? W jaki sposób przekazano Pani ustalenia z korespondencji listownej, elektronicznej oraz telefonicznej? Czy w związku z przejęciem projektu i zapoznaniem się z wcześniejszymi ustaleniami miała Pani jakieś pytania do beneficjenta?

5. Czy prawdą jest że w kontrolach u beneficjenta uczestniczył ZAWSZE Pan Maciej i Pani Magda, a jeśli tak to czy prawdą jest że to Pani Magdalena prezentowała Państwu dokumenty Taskscape Ltd i ODPOWIADAŁA na pytania dotyczące realizacji prac Taskscape Ltd, a Pan Maciej ODPOWIADAŁ na pytania dotyczące prac realizowanych przez pracowników Zagozda sp z o.o.? Czy podczas kontroli prezentowano postęp prac nad usługa TaskBeat oraz demonstrowano jej działanie? Jaka była OCENA tych prezentacji? Czy prawdą jest zatem, że jedna z kontroli na miejscu została przerwana w trakcie – ze względu na nieobecność Pana Macieja i Pani Magdaleny którzy jako JEDYNI mogli reprezentować beneficjenta w kontaktach z ZARR ale tego dnia USPRAWIEDLIWILI nieobecność narodzinami dziecka?

6. Czy miala Pani jakies zastrzezenia w zwiazku z tym ze nieobecnosc Pani Magdaleny i Pana Macieja w zwiazku z urodzeniem dziecka przerywa Państwu kontrole? Czy sporządziła Pani jakieś DOKUMENTY lub notatki w tej sprawie? Czy domagala sie Pani aby INNY pracownik beneficjenta w tej sytuacji uczestniczyl kontynuowaniu czynności kontrolnych? Czy nieobecność dwóch osób z powodu urodzenia jednego i tego SAMEGO dziecka w tym samym dniu nie budziło Pani podejrzeń że osoby te mogą być JAKOŚ powiązane? Czy zglaszala Pani JAKIEKOLWIEK zastrzezenia do sytuacji powstalej u beneficjenta? Czy WPISAŁA Pani te zastrzezenia do protokołu pokontrolnego? Jak po tej sytuacji po wznowieniu kontroli UZUPEŁNIŁA Pani sekcje protokołu kontrolnego w której kontroler ZAŚWIADCZA że SPRAWDZIŁ „czy beneficjent wypełnił zasady obowiązujące w umowie”, np. w zakresie zasady bezstronności i konkurencyjności? Na jakiej PODSTAWIE wypełniła Pani te sekcje protokołu?

7. Czy prawdą jest że w tamtym czasie ZARR miał obowiązek WERYFIKACJI WSZYSTKICH wykonawców biorących udział w realizacji prac beneficjentów? Czy prawdą jest że ZARR według własnego STATUTU spółki obowiązującego w tamtym czasie zajmował się promocją regionu i koordynacja współpracy MIĘDZYNARODOWEJ między przedsiębiorcami? A jeśli tak to w jaki sposób ZARR pozyskiwał informacje umożliwiające koordynację tej międzynarodowej współpracy? Jakie informacje ZARR w ramach reprezentacji PARP podejmował w celu weryfikacji wykonawcy Taskscape Ltd? Czy ZARR miał MOŻLIWOŚĆ lub obowiązek zapoznać się z rejestrem przedsiębiorców właściwym dla spółki w Londynie który był dostępny PUBLICZNIE w Internecie? Czy ktoś zapoznał się z tym rejestrem, żeby odczytać iż spółkę Taskscape REPREZENTUJE Pani Magdalena (Swebodzinska) czyli osoba o tym SAMYM imieniu i nazwisku co osoba WYZNACZONA do kontaktow z ZARR?

8. Czy prawda jest ze jeszcze w koncowce 2014 lub na poczatku 2015 wraz z Pania Kotnis ZWRACALYSCIE sie Panie do PARP z prosba aby „nie karac” beneficjenta? Jesli tak, to czym polegaly NACISKI PARP ktorym sie panstwo sprzeciwiali? Co konkretnie było przedmiotem wniosku ZARR a czego DOMAGAŁ się PARP? Czy PARP odniósł się do wniosku ZARR i w jakiej formie przebiegała ta korespondencja? Czy PARP domagał się czegokolwiek od ZARR w odniesieniu do spółki Zagozda, a w szczególności czy NAKAZAL ponowne dokonanie kontroli i pozbieranie dokumentacji TAK, aby wykazac jakies nieprawidlowosci?

9. Czy po dokonaniu ostatecznej kontroli trwalosci projektu nastepowala jakas INTERWENCJA PARP w sprawie spółki Zagozda? Czy po tym czasie ZARZUCALISCIE beneficjentowi NOWE nieprawidlowosci w projekcie polegajacego: brak dokonania rozeznania rynku? Czy w efekcie NIEPOWODZENIA tego zarzutu nastepnie podnieslicie kolejny zarzut: nieprawidlowosci w zakresie laczenia wydatkow na wynajem i monitoring serwerow? Czy w efekcie NIEPOWODZENIA i tego kolejnego zarzutu nastepnie zarzucaliscie panstwo beneficjentowi nieprawidlowe dokumentowanie sprzedazy uslugi? Czy w świetle niepowodzenia i tego zarzutu formowano następne zarzuty? Jakie było uzasadnienie tego aby zarzucać beneficjentowi nieprawidłowości kolejno JEDNE PO drugich zamiast WSZYSTKIE na raz? Jakie nowe okoliczności NIEZNANE podczas WCZEŚNIEJSZYCH kontroli uzasadniały formułowanie powyższych zarzutów nieprawidłowości po zakończeniu kontroli trwałości? Czy prawdą jest że ZARR stwierdził nieprawidłowości już w okresie do lutego 2015 r?

10. Czy wiedziala Pani o powiazaniach osobowo kapitalowych jakie istnialy w tym projekcie jeszcze z INNYMI wykonawcami OPRÓCZ Taskscape Ltd? Jakie znaczenie istnienia powiazan z wykonawcą Małgorzatą Malak mialo dla KWALIFIKOWALNOSCI wydatkow poniesionych w zwiazku z pracami zleconymi Pani Malgorzacie Malak (rowniez zatrudniona na umowe cywilna, tj. umowe zlecenia). Co spowodowało że w ramach umowy cywilno prawnej z Panią Malak uznano wydatki za KWALIFIKOWANE, a jednocześnie w ramach umowy cywilno prawnej ze spółką Taskscape w tym samym czasie uznano je za NIEKWALIFIKOWANE? Czy istnienie powiązania w przypadku umowy zlecenia benficjenta z Panią Malak spowodowało nałożenie na benficjenta jakichkolwiek KAR lub sankcji?

11. Czy miala Pani wiedzę o tym że beneficjent INFORMOWAŁ ZARR o trudnościach w pozyskaniu odpowiednich wykonawców w kraju wskazując brak KOMPETENCJI na KRAJOWYM rynku pracy lub innego powodu? Jeśli tak to CO Pani w związku z tym robiła? Czy miała Pani wiedzę o tym że beneficjent dopytywał o INTERPRETACJĘ treści oświadczeń o braku powiązań osobowo kapitałowych, w szczególności tego czy oświadczenia składa się w imieniu BENEFICJENTA czy w imieniu osób REPREZENTUJĄCYCH beneficjenta? A jeśli tak to jakiej ODPOWIEDZI udzielono beneficjentowi i KIEDY ta odpowiedź została wysłana beneficjentowi i w jakiej FORMIE?

12. Czy KWESTIONOWALA Pani prawidlowosc rozliczenia zlecen udzielanych przez beneficjenta wykonawcy Malgorzacie Malak w swietle oswiadczenia beneficjenta o istnieniu takich powiazan? Czy REKOMENDOWALA Pani do PARP COFNIECIE dotacji na te zlecenia? Co OPROCZ donosu z Warszawy na beneficjenta z listopada lub grudnia 2014 r. ROZNILO panstwa ocenę do PRAWIDLOWOSCI realizowania umowy w swietle zlecen udzielanych RZEKOMO powiazanym Taskscape Ltd, a zlecen udzielanych POWIAZANEMU wykonawcy – Malgorzacie Malak? Dlaczego ZARR NIE rekomendowal PARPowi COFNIECIA dofinansowania na prace Malgorzaty Malak, a JEDNOCZEŚNIE rekomnendowal cofniecie na prace Taskscape Ltd?

13. Czy spotkala sie Pani przy okazji kontroli z Panem Maciejem Zagozda jeszcze w INNYCH projektach dofinansowanych z funduszy Europejskich w czasie gdy realizowano umowe o dofinansowanie z Zagozda sp. z o.o.? Czy nie bylo tak ze rozliczała Pani również dotacje uzyskane przez spółkę IAI S.A., w rozliczeniu ktorej uczestniczyl Pan Maciej Zagozda jako przedstawiciel IAI S.A. oraz jaka miala Pani OPINIE na temat powiazan zaistnialych w TAMTYM projekcie? Czy w tamtym projekcie COFNIĘTO dofinansowanie na prace jakiegokolwiek podmiotu powiązanego? Dlaczego?

14. Czy prawda jest ze w zwiazku z opatentowaniem uslugi lub nastepujacym podniesieniem CEN w 2014 za usluge TaskBeat beneficjent stal sie dla ZARR w jakimś sensie mniej WYGODNY, konretnie chocby w ten sposob ze rowniez i panstwo otrzymywaliscie listy i telefony w sprawie polityki cenowej stosowanej przez beneficjenta? Czy te listy i telefony były dla Pani w jakiś sposób UCIĄŻLIWE, a może nawet w jakiś sposób nękające? Czy rozmawiała Pani o tym z prezes Kotnis? W jaki sposób ZARR zamierzał poradzić sobie z tymi uciążliwościami lub koniecznością wykonywania dodatkowej pracy polegającej na konieczności udzielania odpowiedzi klientom niezadowolonym z podwyżek?

15. Czego OCZEKIWALI od ZARR Ci klienci uslugi TaskBeat ktorzy byli niezadowoleni z rosnacej ceny za usluge? Jakie DZIAŁANIA podjeliscie panstwo w zwiazku ze skargami na polityke cenowa, jakie wplywaly do ZARR od niektorych niezadowolonych klientow oraz do jakich ORGANOW zwracaliscie sie panstwo z prosba o INTERWENCJE? Czy prawdą jest że pisaliście państwo w tej sprawie do PARP w okresie na krótko przed pojawieniem się donosu – domagając się żeby „coś z tym (skargami) zrobić” lub dopytując się co powinniście państwo w tej sytuacji ROBIĆ?

16. Jakie bylo uzasadnienie zeznan w ktorych przyznala Pani przed prokurator Karwowska do protokolu ze oswiadczenie o braku powiazan osobowo kapitalowych zlozone przez P. Macieja Zagozde JEDNAK NIE jest falszywe? Czy kluczową informacją okazał się DOPISEK na dole oświadczenia? W jakim czasie Pani lub inni pracownicy zapoznaliscie się z tym dopiskiem? Czy było to w MOMENCIE składania zawiadomienienia jakie wysłaliście do prokuratury, czy w MOMENCIE rekomendowania cofnięcia dofinansowania na pracę Taskscape Ltd jakie wysłaliście do PARP?

17. Jakie bylo UZASADNIENIE zarzutu o ktorym mowila Pani w prokuraturze, gdzie wskazala Pani do protokolu iz PARP zarzucil Pani „nieprawidlowe pozyskiwanie dokumentow od beneficjenta”? Czy chodzilo o to ze nie przedstawila Pani PARP DOKUMENTOW z wyboru wykonawcy Taskscape Ltd? Czy dokumenty, o ktorych mowil PARP nie byly Pani przekazywane wczesniej? Czy w efekcie każdej kontroli przekazywano do PARP WSZYSTKIE dokumenty pozyskane podczas kontroli? Czy PARP domagał się aby rozwiązać umowę między PARP a ZARR? Czy domagał się NAPRAWY szkody lub innej kompensaty od ZARR w związku z tymi nieprawidłowościami?

18. Dlaczego NIE PRZEKAZALA Pani dokumentacji prok. Karwowskiej ktora ZOBOWIAZALA sie Pani dostarczyc zgodnie z protokolem zeznan? Dlaczego NIE PRZEKAZALA Pani do PARP dokumentow z postepowan konkursowych DOSTEPNYCH na stronie beneficjenta, skoro bylo OBOWIAZKIEM beneficjenta aby Publikowac te zapytania ofertowe na stronie beneficjenta? Co sie STALO z dokumentacja ZDJECIOWA zakupow z dotacji? GDZIE znajduja sie zdjecia zakupionego SPRZETU i OPROGRAMOWANIA jakie powstaly podczas kazdej kontroli?

19. Czy prawda jest ze pracownicy ZARR z prokuratura sa „na telefonie” w sprawie Zagozda sp. z o.o.? Czy prokurator Karwowska miala zwyczaj DZWONIC do Panstwa i ustalać wspólne czynności? Jesli tak to ile razy i kiedy dzwonila? Jesli tak to czy prawda jest ze prok. Karwowska INFORMOWALA Panstwa ze już postawiony zarzut skladania falszywego oswiadczenia jest POCHOPNY ponieważ kompletnie NIETRAFIONY i ze wszyscy w tej sprawie sie MYLILISCIE? Czy jest jakis POWOD dla ktorego prokurator Karwowska moglaby uznać ze „obie Panie (Plusa, Kotnis) wiedza ze sie w tej sprawie (zawiadomienia o przestepstwie) mylily”?

20. Czy prawdą jest że pracownicy ZARR musieli z własnych pieniędzy opłacać raporty spółek podczas realizacji obowiązków ZARR wobec PARP polegających na weryfikacji przedsiębiorców?