Oświadczenie 190823

Dokumenty zebrane przez Prokuraturę na podstawie dokumentów OLAF są nierzetelne. Obszary niezgodności ze stanem faktycznym wymieniono poniżej: