Oświadczenie (20190823) – w sprawie raportu OLAF

Dokumenty zebrane przez Prokuraturę na podstawie dokumentów OLAF są nierzetelne. Obszary niezgodności ze stanem faktycznym wymieniono poniżej: