Oświadczenie (20191112) – w sprawie poprawności działania TaskBeat

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić iż kontaktowałem się z biegłym celem wyjaśnienia jego wątpliwości które rozwiązywałem samodzielnie, a także na koszt własny z programistami systemu TaskBeat

Według naszych zaleceń, biegły nie powinien samodzielnie próbować konfigurować środowisko serwera, na którym biegły uruchamiał system TaskBeat, albowiem konfiguracja serwera wykracza poza kod źródłowy, jaki biegły otrzymał od spółki Taskscape Ltd. Fakt ten miał znaczenie w kontekście braku możliwości zagwarantowania poprawności nie tyle kodu, co jego działania systemu na środowisku skonfigurowanym samodzielnie przez biegłego. Podkreślić należy iż wątpliwości dotyczyły możliwości zapewnienia poprawnego uruchomienia kodu na własnym laptopie, a nie poprawności kodu jako takiego – niezależnie od tego iż w przemyśle oprogramowania dopuszcza się iż każde oprogramowanie zawsze zawiera jakieś błędy.

W moich rozmowach z biegłym, za argumentem braku możliwości zapewnienia prawidłowego działania systemu uruchomionego na laptopie biegłego stał również fakt iż biegły otrzymał kod oprogramowania takim, jakie powstało w w ramach realizowanego projektu, a zatem sięgającego około dekadę wstecz, tj. stworzonego z myślą o systemach operacyjnych, komponentach uruchomieniowych i przeglądarkach internetowych jakie funkcjonowały dekadę temu, a nie takich jakie są obecnie dostępne na potrzeby takich testów. Z tego powodu zgodziliśmy się z biegłym iż na obecnych systemach i sprzęcie tak stary kod może nie działać prawidłowo.

Dopiero bieżąca wersja systemu TaskBeat, jaka rozwijana jest od czasu zakończenia projektu, dostosowywana jest do bieżących wersji systemów operacyjnych, systemów bazo-danowych i bieżących wersji przeglądarek internetowych, a tylko taka może działać prawidłowo. Warto podkreslić iż przekazany kod źródłowy nie zawierał instrukcji użytkownika oraz kluczowej instrukcji wdrożeniowej, jaka stanowi osobny dokument obecnie będący własnością spółki obecnie oferującej system TaskBeat użytkownikom biznesowym i użytkownikom rządowym. W przypadku prywatnych instalacji spółka zresztą oferuje ten system od lat oferując jedynie konfigurację systemu na serwerach jakie dostarcza klientom jedynie wraz z systemem skonfigurowanym przez specjalistów dysponujących taką instrukcją wdrożeniową, o czym można przeczytać od lat na stronach taskbeat.pl

Dostarczony kod źródłowy do analizy biegłego nie zawierał przecież: ani systemu operacyjnego, środowiska uruchomieniowego, ani systemu bazo-danowego, ani przeglądarki internetowej – na których uruchamiany jest system TaskBeat, a które wykraczały poza wniosek dowodowy, a także nie mogły być zaprezentowane jako produkt spółki Zagozda sp. z o.o., albowiem należą do zewnętrznych producentów. Z technicznego punktu widzenia jest niemożliwe aby dowolna część systemu stworzonego dziesięć lat temu działała w stu procentach prawidłowo na bieżących wersjach systemów, środowisk i przeglądarek, albowiem szybki rozwój systemów operacyjnych, środowiska .net Framework, silnika bazy danych SQL Server i różnych przeglądarkach internetowych bez konieczności jego dostosowania.

Żaden producent oprogramowania dziesięć lat temu nie mógł i nie zapewniał prawidłowości działania żadnego systemu w każdym obszarze jego funkcjonalności na przyszłych wersjach systemów, środowisk i przeglądarek, a taki test przeprowadził biegły wykraczając poza statyczną analizę kodu i podejmując próbę uruchomienia systemu na własnym sprzęcie. Niezależnie od tego podkreślić należy iż standardem przyjętym w branży jest iż żadne oprogramowanie nie jest wolne od błędów. Typowa dopuszczalna ilość błędów w systemach informatycznych jest proporcjonalna do wielkości systemu, przykładowo popularny system Windows na dzień dzisiejszy obarczony jest ponad dwudziestoma tysiącami znanymi i udokumentowanymi błędami oczekującymi na poprawienie.

W przypadku systemu TaskBeat, nawet bieżąca wersja nie jest pozbawiona błędów, a w przypadku samodzielnych prób testowania starszych wersji tego systemu bez wspomnianych instrukcji trudno powiedzieć że program komputerowy zawierający taki lub inny błąd w ogóle ma jakąkolwiek wadę wskazaną w opinii biegłego, albowiem nie wskazano iż niewłaściwe przygotowanie samego systemu jest przyczyną tej lub innej usterki, jakie mogą objawić się na jednym urządzeniu, a na drugim mogą się nie objawić. Opisane usterki mogą także leżeć po stronie nieprawidłowej konfiguracji systemu TaskBeat lub środowiska, a nawet nieprawidłowego użycia przez użytkownika, a w końcu również i dopuszczalnych usterek w kodzie. Doświadczenie projektowe w wielu podobnych projektach sugeruje iż napotkane trudności biegłego, choć nie podważają prawidłowości samego kodu jaki wytworzono w ramach realizacji umowy najpewniej leżą w tym przypadku po stronie braku kompatybilności archaicznej wersji systemu z bieżącymi wersjami systemów, na których był przez biegłego uruchamiany.