Wniosek dowodowy (19082901)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu: zeznania Małgorzaty Malak przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie

Celem: stwierdzenia iż zgodnie z tymi zeznaniami to Małgorzata Malak, a nie ja lub Magda, jak wynika z aktu oskarżenia – była osobą przedkładającą faktury i inne dokumenty rozliczeniowe do ZARR i PARP.

Poprzez: włączenie akt postępowania przed prokuraturą okręgową w Szczecinie.

Uzasadnienie

Prokuratura myli się zarzucając mi że przedkładałem jakieś faktury do PARP.

Faktycznie faktury podpisuję w momencie wpływu celem przekazania do księgowości spółki. Dopiero księgowa składa je do urzędu, jeśli się nadają, np. jeśli stanowią koszty prowadzenia działalności. Jeśli są nieodpowiednie, np. faktury otrzymane i opłacone przez firmę nie mogą być włączone do kosztów działalności spółki, księgowa nie przedkłada ich w rozliczeniach z urzędem skarbowym.

Analogicznie inne dokumenty podpisuję celem przekazania do archiwum projektu. Dopiero osoba odpowiedzialna za nadzór prawidłowości realizacji projektu składa je do instytucji zarządzającej, jeśli się nadają, np. jeśli stanowią koszty kwalifikowane projektu. Jeśli są nieodpowiednie, np. faktury otrzymane i opłacone przez spółkę nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane projektu, osoba odpowiedzialna za prawidłowość rozliczenia dotacji nie przedkłada ich w rozliczeniach.

Odzwierciedleniem tego porządku korporacyjnego są zeznania Małgorzaty Malak, która przed prokuratorem Prokuratury Okręgowej tłumaczyła iż składała dokumenty do ZARR i PARP w związku z realizowanym projektem.