Wniosek dowodowy (19090101)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów protokołów kontroli zrealizowanych w 2015 r. przez ZARR i PARP bez udziału beneficjenta

na okoliczność stwierdzenia iż kontrola w projekcie odbyła się nielegalnie, tj. bez udziału kontrolowanego i z naruszeniem konstytucyjnej zasady jawności funkcjonowania organów państwowych.

poprzez: uzyskanie z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego protokołów z czynności kontrolnych przeprowadzonych w 2015 r. oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, WRAZ z dowodami powiadomienia podmiotu kontrolowanego o czynnościach kontrolnych oraz dowodami przesłania protokołów kontrolnych kontrolowanemu.

Uzasadnienie

PARP podmienił protokoły z kontroli jakie miały miejsce w latach 2010-2012 z wynikiem pozytywnym protokołami z kontroli jakie przeprowadził w roku 2015 r. po zakończeniu realizacji projektu, a tuż przed zakończeniem obowiązywania umowy o dofinansowanie. Następnie podmienione protokoły kontroli przedstawił inspektorom OLAF wskazując na nieprawidłowości, o których beneficjent nawet nie wiedział. Okoliczności te znalazły swoje potwierdzenie w raporcie OLAF przedłożonym do postępowania przez prokuraturę, w którym OLAF mając dostęp jedynie do protokołów z 2015 r. stwierdził iż w projekcie miały miejsce dwie kontrole zakończone negatywnie, podczas gdy miały miejsce wyłącznie dwie kontrole w latach 2010-2014 zakończone pozytywnie.

Do tej pory nie wyjaśniono dlaczego PARP ukrył przed inspektorami protokoły z kontroli 2010-2014, a przedłożył jedynie protokoły z 2015 r., które nie są ważne z uwagi na naruszenie zasad kontroli opisanych w umowie o dofinansowanie, także w przepisach Konstytucji RP.

Również świadek Płusa okłamała sąd w swoich zeznaniach twierdząc iż nie podpisywała żadnych protokołów kontroli u beneficjenta w 2015 r. podczas gdy faktycznie jej podpis (obok Marcina Posiakowa, Agnieszki Dąbskiej) znajduje się pod protokołem nielegalnej kontroli urządzonej u beneficjenta pod jego nieobecność. Analogicznie bezprawne protokoły wyprodukowane wyłącznie na potrzeby uzyskania określonych wniosków inspekcji OLAF wyprodukowała Iga Kolinko