Wniosek dowodowy (19090301)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zawartości stron internetowych a) http://www.budzetdomowy.pl/budzet-domowy-informacje.php oraz b) http://www.spendingtracker.co.uk/about.html

na okoliczność potwierdzenia iż w całym okresie realizacji projektu TaskBeat, zarówno Magdalena Swebodzińska, jak i Paweł Łukasik – wspólnie realizowaliśmy jeszcze dwa inne projekty obok „Budżet Firmowy” (później TaskBeat), tj. „Budżet Domowy” i „Spending Tracker”

poprzez powołanie biegłego w zakresie informatyki zdolnego potwierdzić zawartość stron, na których opisano projekty „Budżet Domowy”, „Spending Tracker” oraz zakres współpracy osób: Magdalena Swebodzińska, Maciej Zagozda, Paweł Łukasik, a także iż strony internetowe opisują współpracę od 2010 r., tj. od okresu realizacji projektu objętego postępowaniem.

celem: wykazania iż, w świetle braku innych dowodów, zgromadzona przez prokuraturę korespondencja między wyżej wymienionymi osobami mogła dotyczyć każdego z trzech powyższych projektów.

Uzasadnienie

Prokuratura załączyła do postępowania wiadomości e-mail pomiędzy wskazanymi wyżej osobami dowodząc iż zmawiały się one nielegalnie na rozliczenie projektu bez jego realizacji, efektem czego powstały nierzetelne faktury. Tymczasem wiadomości e-mail załączone przez prokuraturę wcale nie wskazują że ktokolwiek umawiał się lub omawiał jakiekolwiek nierzetelne faktury, lub mechanizm ich generowania tak aby nie odwzorowywały rzeczywistego obrotu gospodarczego. Niezależnie od tego, prokuratura nie wskazała w ogóle którego z trzech projektów realizowanych w tym samym czasie dotyczy korespondencja – nawet jeśli jej treść wcale nie obciąża jej uczestników. Nie wiadomo którego projektu dotyczyły wiadomości e-mail, ani nie stwierdzono że w ogóle całość korespondencji dotyczy jednego konkretnego projektu. Jeżeli biegły potwierdzi daty stron, powstanie duża wątpliwość czy załączone wiadomości e-mail dotyczą w ogóle projektu objętego postępowaniem.