Wniosek dowodowy (19090301)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zawartości stron internetowych a) http://www.budzetdomowy.pl/budzet-domowy-informacje.php oraz b) http://www.spendingtracker.co.uk/about.html

na okoliczność potwierdzenia iż w całym okresie realizacji projektu TaskBeat, zarówno Magdalena Swebodzińska, jak i Paweł Łukasik – wspólnie realizowaliśmy jeszcze dwa inne projekty. Obok projektu „Budżet Firmowy” (później TaskBeat) realizowaliśmy tj. „Budżet Domowy” i „Spending Tracker”.

poprzez powołanie biegłego w zakresie informatyki zdolnego potwierdzić zawartość wyżej wskazanych stron internetowych, na których opisano projekty „Budżet Domowy”, „Spending Tracker” oraz zespół projektowy i zakres współpracy osób: Magdalena Swebodzińska, Maciej Zagozda, Paweł Łukasik, a także iż strony internetowe opisują tą współpracę tych osób już od 2010 r., tj. od okresu realizacji projektu objętego postępowaniem.

Uzasadnienie

Prokuratura załączyła do postępowania wiadomości e-mail pomiędzy wskazanymi wyżej osobami dowodząc iż zmawiały się one nielegalnie na rozliczenie projektu bez jego realizacji, efektem czego powstały nierzetelne faktury.

Tymczasem wiadomości e-mail załączone przez prokuraturę wcale nie wskazują że ktokolwiek umawiał się lub omawiał jakiekolwiek nierzetelne faktury, lub mechanizm ich generowania tak aby nie odwzorowywały rzeczywistego obrotu gospodarczego. W świetle braku innych dowodów, zgromadzona przez prokuraturę korespondencja między wyżej wymienionymi osobami mogła dotyczyć każdego z trzech powyższych projektów, a szczegółowe personalia innych osób – powołane w treści tej korespondencji w tym postępowaniu wskazują wręcz że korespondencja dotyczyła różnych projektów.

 Niezależnie od tego, prokuratura nie wskazała w ogóle którego z trzech projektów realizowanych w tym samym czasie dotyczy korespondencja – nawet jeśli jej treść wcale nie obciąża jej uczestników. Nie wiadomo którego projektu dotyczyły wiadomości e-mail, ani nie stwierdzono że w ogóle całość korespondencji dotyczy jednego konkretnego projektu. Jeżeli biegły potwierdzi daty stron, powstanie duża wątpliwość czy załączone wiadomości e-mail dotyczą w ogóle projektu objętego postępowaniem.

Załącznik: wydruk ze strony: http://www.budzetdomowy.pl/budzet-domowy-informacje.php