Wniosek dowodowy (19090501)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu wezwania beneficjenta do składania oświadczeń dotyczących trwałości projektu z dnia 2015-08-07

Celem wykazania iż beneficjent nie złożył oświadczenia trwałości projektu, co spowodowało uznanie projektu przez PARP jako za nie zrealizowanego w zakresie utrzymania w trwałości. Mimo potwierdzenia utrzymania projektu w trwałości określonej w umowie o dofinansowanie brak złożenia stosownego oświadczenia oznacza iż projekt nie został uznany jako utrzymany w całości, efektem czego PARP musiał zwracać środki z dotacji z powrotem do budżetu ogólnego środków przyznanych przez Unię Europejską.

Poprzez zobowiązanie ZARR S.A. do przedłożenia oświadczenia zawartego w powyższym piśmie wraz z informacją czy beneficjent złożył takie oświadczenie, a także zobowiązanie PARP do wyjaśnienia skutków finansowych wynikających nie złożenia oświadczenia trwałości.

Uzasadnienie.

Oświadczenie otrzymała syndyk, a ja nie podpisałem tego oświadczenia pomimo wezwania uzasadniając lękami z powodu fałszywego oskarżenia o składanie fałszywych oświadczeń, jakiego dopuściła się prokurator prokuratury Szczecin Śródmieście.

Obecne postępowanie karne jest jedynie brudną i złośliwą próbą wyłudzenia środków w ramach wydumanej szkody powstałej w wyniku zaniedbania PARP celem odzyskanie środków które PARP musiał zwrócić do Unii Europejskiej.