Wniosek dowodowy (19090501)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu wezwania beneficjenta doskładania oświadczeń dotyczących trwałości projektu z dnia 2015-08-07

Celem wykazania, iż beneficjent nie złożył oświadczenia trwałości projektu, co skutkowało uznaniem projektu jako za nie zrealizowanego – wraz z obowiązkiem zwrotu środków przez PARP do budżetu ogólnego UE.

Poprzez zobowiązanie ZARR S.A. do przedłożenia oświadczenia zawartego w powyższym piśmie, wraz z informacją czy beneficjent złożył takie oświadczenie, a także zobowiązanie PARP do określenia strat wynikających nie złożenia oświadczenia trwałości przez beneficjenta.

Uzasadnienie

Oświadczenie o utrzymaniu projektu w trwałości stało się nowym obowiązkiem ZARR nałożonym przez PARP w związku z negocjacjami między PARP, a Komisją Europejską w sprawie przedłużenia rozdzielania środków Europejskich przez PARP. Wzór oświadczenia otrzymała syndyk spółki w okresie prowadzenia upadłości Zagozda sp. z o.o. wynikającej ze skutków fałszywego oskarżenia przez prokuraturę Rejonową Szczecin Śródmieście.

Kontrowersyjna realizacja programu POIG przez PARP w związku z licznymi skargami beneficjentów stanowiła podstawę konfliktu między Unią Europejską, a PARP. Według doniesień prasowych liczba skarg na działania PARP, jakie otrzymywała Bruksela uzasadniała całkowite odsunięcie wszystkich urzędników PARP z rozdzielania jakichkolwiek środków europejskich w kolejnych latach finansowania. Nie bez znaczenia program Innowacyjna Gospodarka został wymieniony w programie Prawa i Sprawiedliwości jako przykład skandalicznego wydatkowania środków oraz sztandarowy przykład „Rządu Tuska” (jako synonimu marnotrawstwa), w związku z czym program należało zakończyć. Oświadczenie służy przeprowadzeniu ostatecznego rozliczenia środków uzyskanych przez PARP z Komisji Europejskiej – w związku z zamknięciem programu POIG.  Wzór oświadczenia został przesłany syndyk celem potwierdzenia, że projekt nadal funkcjonuje.

Odpowiadając na wielokrotnie powtarzane pytanie przedstawiciela PARP jakie bezskutecznie zadaje świadkom w tym postępowaniu informuję, że ja znam odpowiedź na pytanie jaką szkodę PARP poniósł w związku z realizacją tego projektu. Zgodnie z moją wiedzą tylko z powodu nie podpisania oświadczenia o trwałości tylko w tym projekcie PARP poniósł szkodę w wysokości około miliona złotych plus odsetki ustawowe, jakie musiał zwrócić do budżetu UE.

Ja nie podpisałem tego oświadczenia za syndyk, uzasadniając sceptycznym nastawieniem do podpisywania oświadczeń z powodu fałszywego oskarżenia o składanie fałszywych oświadczeń, jakiego dopuściła się prokurator prokuratury Szczecin Śródmieście, a następnie z tego zarzutu się wycofała nie naprawiając wyrządzonej mi szkody. Moje uprzedzenia jednak pozostały, a do czasu naprawienia mi wyrządzonej szkody postanowiłem nie podpisywać żadnych oświadczeń w żadnym projekcie prowadzonym w tamtym czasie i obecnie, co byćmoże wyrządziło ogromne szkody w budżecie PARP i wyrządza kolejne. Mimo wielomilionowych strat po stronie PARP ja nie jestem winny tego iż to syndyk, a nie ja odpowiadałem w tamtym czasie za prowadzenie spraw beneficjenta, w tym za złożenie czy nie złożenie oświadczenia o trwałości projektu. Faktycznie ja w tej sytuacji jestem jedynie poszkodowanym bezprawnym oskarżeniem prokuratury, a nie stroną konfliktu między PARP, a syndyk spółki.

Ponieważ przedstawiciele ZARR i PARP wielokrotnie nękali mnie w moim czasie prywatnym o podpisanie oświadczenia trwałości grożąc i wymyślając wydumane konsekwencje, ja twierdzę że obecne postępowanie karne jest jedynie złośliwą próbą wyłudzenia środków w ramach tej jednej szkody powstałej w wyniku niezłożenia tego konkretnego oświadczenia o trwałości projektu i konieczności zwrotu środków do budżetu ogólnego UE. Postępowanie ma na celu wyłącznie odzyskanie środków, które PARP musiał zwrócić do Unii Europejskiej w wyniku tego, że w 2015 r. ani ja, ani syndyk spółki nie zamierzaliśmy składać do PARP żadnych oświadczeń, w tym oświadczenia, iż w miesiącach wskazanych w piśmie projekt utrzymano w trwałości.

Załącznik: wezwanie do przedłożenia oświadczenia dostępnego na stronach ZARR S.A.

Załącznik: artykuł „Bruksela żąda od PARP planu naprawczego” – Rzeczpospolita z dnia 21.11.2014

https://www.evernote.com/l/ABYdZxtNCMdCXq8UBbm5G4QPFz9OJrxwNEM/