Wniosek dowodowy (19091801)

Wnoszę o zobowiązanie firmy Google – operatora poczty elektronicznej Zagozda sp. z o.o. oraz Pawła Ł**** do ujawnienia prawdziwej treści e-maili, wskazanych przez prokuraturę jako dowód w sprawie, w szczególności wiadomości o identyfikatorze:
AANLkTimOncQ–ghyvVtt23tH9HdnS+wLekLQvpeVfNQg@mail.gmail.com

celem wykazania iż na karcie 1021 doszło do sfałszowania dowodów przez prokuraturę poprzez dopisanie do treści dowodu: „System obrotu fakturami”, co miałoby wskazywać na jakiś „system” polegający na „obrocie” dokumentami faktur, a co nigdy nie było przez nikogo zakomunikowane.

poprzez: zobowiązanie operatora poczty elektronicznej Zagozda sp. z o.o. lub operatora nadawcy – Pawła Ł**** do ujawnienia prawdziwej i oryginalnej treści e-maili sfałszowanych przez prokuraturę,

Uzasadnienie

Na karcie 1021 OLAF cytuje wiadomość na potwierdzenie istnienia systemu „obrotu fakturami” powołując się na wiadomość (pełny cytat): Wykonawca: „Czy mamy gdzieś wyliczenia odnośnie tego ile zaoszczędziliśmy przez utworzenie Taskscape i obrót fakturami przeze mnie i Andrzeja, itp.? Myślałem że to będzie dużo a okazuje się że prawie nic” (pisownia oryginalna).

Faktycznie nikt niczego takiego nie napisał, a prokurator sfabrykował tą wiadomość dodając frazę „obrót fakturami” do prawdziwej treści e-maila w której sformułowanie to nie pada tak aby uzasadnić stawianie zarzutów niewinnym osobom, które nigdy niczego takiego nie napisały.

Sformułowania „obrót fakturami” zostało dopisane przez prokuraturę, co kompletnie zmienia znaczenie wiadomości, w której (najpewniej) chodziło jedynie o obciążenie Pawła i Andrzeja fakturami, a zatem nie dotyczyło w ogóle żadnego OBROTU samymi fakturami, ani w ogóle żadnych faktur, które miałby wystawiać w tym projekcie Paweł i Andrzej.

Znaczenie bez dodania tej frazy jest takie, że w prawdziwej, niezafałszowanej treści faktycznie kontrahent jedynie pyta się ile konsorcjum zaoszczędziło, zlecając prace innym uczestnikom w drodze tego, że koszty (konkretnych prac) zostały „przerzucone” na firmy Pawła i Andrzeja, tj. zostali oni obciążeni tymi pracami i tymi kosztami, albowiem nie ma żadnej nieprawidłowości w tym że Paweł i Andrzej powinni je ponosić w pierwszej kolejności.

Ja nie przypominam sobie tej korespondencji, ale byłem zaskoczony treścią maila ponieważ nie pasowała ona do projektu w którym zaangażowany był zarówno Paweł i Andrzej, tj. wiadomość ta dotyczy innego projektu którego nie dotyczy akt oskarżenia, a nadto wiadomość zawarta w materiale dowodowym prokuratury zawiera sformułowanie które kompletnie nie pasowało do języka jakiego używano w kontekście tego projektu.

Faktyczna treść wiadomości (wraz z nagłówkami operatorów internetowych) dostępna jest jako załącznik do niniejszego wniosku. Spreparowanie tej wiadomości poprzez sfabrykowanie treści faktycznego e-maila dopisaniem frazy „obrót fakturami” powinno być natychmiast zgłoszone do prokuratury celem wyjaśnienia kto i z jakich powodów sfałszował materiał dowodowy prokuratury. Oryginalna wiadomość była napisana w języku polskim, a zatem nie jest to błąd w tłumaczeniu, który zresztą i tak w każdych okolicznościach jego powstania jest niedopuszczalny. W każdej sytuacji, samo dopisanie słów „obrót fakturami” jest fabrykowaniem dowodów przeciwko działalności beneficjenta i/lub kontrahenta, które powinno być ścigane z mocy urzędu. Winni fabrykowania dowodów w tym postępowaniu powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Na uwagę sądu zasługuje również to że, żaden wykonawca w projekcie, którego dotyczy postępowanie prokuratorskie nie ma na imię Andrzej. Żadna osoba prowadząca działalność gospodarczą lub wystawiająca lub przyjmująca jakiekolwiek faktury w tym projekcie nie miała na imię „Andrzej”. Oznacza to że prokuratura wmieszała w materiał dowodowy dotyczący realizacji projektu TaskBeat wiadomości jakie te same strony wymieniały przy okazji realizacji innego projektu, który faktycznie Paweł i Andrzej prowadzili.

Co więcej w tym konkretnym projekcie, nawet żaden wspólnik żadnego kontrahenta nie miał na imię Andrzej. W tym projekcie w ogóle nie występowały żadne faktury w których nabywcą lub sprzedawcą był jakikolwiek Andrzej. Dowodem na to są dokumenty w postaci faktur przedstawionych do rozliczenia do PARP, w których w przypadku żadnego kontrahenta nie występuje żaden Andrzej. Co bardzo istotne, Firma Andrzeja faktycznie była wykonawcą – tyle tylko że w zupełnie innym projekcie, który prowadziliśmy w tym samym czasie z Pawłem co projekt TaskBeat, a w którym uczestniczyła również firma Pawła i firma Magdy. W tamtym projekcie ówcześnie istniejąca firma mitycznego „Pana Andrzeja” dostarczała sprzęt komputerowy oraz wystawiała faktury, na które OLAF błędnie się powołuje wskazując niejako że wiadomości te miały dotyczyć naszego projektu.

Nie ma jednak żadnych faktur Pana Andrzeja w rozliczeniach projektu, co jest koronnym dowodem na to, że maile jakie przedstawił OLAF w tym postępowaniu są zbieraniną różnych ustaleń Pawła i Magdy pozbieranych z różnych projektów prowadzonych jednocześnie w tamtym czasie.

Nie ma żadnych dowodów na to, że konkretne maile przedstawione w raporcie OLAF dotyczą akurat tego projektu objętego tą umową o dofinansowanie. Ten jeden mail powołujący się na oszczędności dokonane dzięki współpracy z firmą Andrzeja, która nie wystawiała w tym projekcie faktur powoduje, iż istnieje uzasadniona wątpliwość, że co najmniej sześć wiadomości e-maili przedstawionych jako dowody przez prokuraturę – faktycznie dotyczy zupełnie innego projektu lub też różnych projektów.

Co więcej część e-maili włączona do akt sprawy dotyczy innych projektów, jakie w tym czasie Paweł realizował dla spółki, w tym projekty: Budżet Firmowy, Budżet Domowy, Spending Tracker, a także TaskBeat. Ja osobiście jestem przekonany, że większość, o ile nie wszystkie maile, przedstawione w raporcie OLAF dotyczą projektu TaskBeat i nie ma nic wspólnego z umową wymienioną w akcie oskarżenia. O tym że w tym czasie Magda, ja i Paweł realizowaliśmy inne projekty świadczy o tym obszerna korespondencja, w której wprost projekty takie jak Spending Tracker czy Budżet Domowy – wymieniane są w treści korespondencji. Dopiero głęboka analiza każdego maila w kontekście numeru zadania którego każdy e-mail został włączony mogłaby potwierdzić których projektów faktycznie dotyczą poszczególne maile pomiędzy Magdą, Pawłem, a także adresowane do mnie. Różnorodność projektów realizowanych przez te same osoby w tym samym czasie, w tym rozliczeń w tych projektach, wiadomości wymienianych pomiędzy stronami, a w szczególności faktur – było zresztą powodem naszych własnych nieporozumień, co oznacza że sami nawet nadawcy i odbiorcy nie wiedzieli czasami o którym projekcie mowa. Błędy i nieporozumienia były wielokrotnie korygowane po fakcie wysłania maila w toku dalszej dyskusji która odbywała się również na cotygodniowych spotkaniach, jakie prowadziliśmy negocjując płatności z każdym wykonawcą w każdym z powyższych projektów.

W dalszej kolejności zwrócić należy uwagę, iż prokuratura na ponad rok przed badaniem maili przez OLAF otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na manipulacji zawartością skrzynek e-mail należących do Zagozda sp. z o.o. Ujawniony incydent masowego włamania do systemów poczty elektronicznej spółki miał miejsce na kilka miesięcy po rozpoczęciu dochodzenia prokuratury, a na ponad rok przed badaniem maili przez pracowników OLAF. W trakcie postępowania prokuratura otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na włamaniu do systemu poczty elektronicznej. Prokuratura powinna dokończyć postępowanie wyjaśniające kto dokonał włamania i próbował manipulować historią konwersacji mailowych na serwerach spółki – zgodnie z zawiadomieniem.

Załącznik 1: prawdziwa oryginalna treść wiadomości e-mail z dnia 31 stycznia 2011, wraz z nagłówkami

Delivered-To: maciej.z****@gmail.com
Received: by 10.227.142.6 with SMTP id o6cs261248wbu; Mon, 31 Jan 2011 01:28:05 -0800 (PST)
Return-Path: l****.pawel@gmail.com>
Received-SPF: pass (google.com: domain of l****.pawel@gmail.com designates 10.229.188.68 as permitted sender) client-ip=10.229.188.68;
Authentication-Results: mr.google.com; spf=pass (google.com: domain of l****.pawel@gmail.com designates 10.229.188.68 as permitted sender) smtp.mail=l****.pawel@gmail.com; dkim=pass header.i=l****.pawel@gmail.com
Received: from mr.google.com ([10.229.188.68]) by 10.229.188.68 with SMTP id cz4mr3953611qcb.261.1296466084571 (num_hops = 1); Mon, 31 Jan 2011 01:28:04 -0800 (PST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:in-reply-to:references:date :message-id:subject:from:to:cc:content-type; bh=I+60C13C5/MjTiGVF22rNEx9HtFmGPjR3J7Y/x8oey8=; b=A2fMPn1ZQEfS2FMr8ASU2ICZb14ce2fpM9+T8tdzFKOjEVFyq85NPsdvwNqIv6xjEWzwhjs0pZ/c4QuybhPapD0q53+E5FHhb0VEMEtJHxSrok6xJAme6/d/Gy1zbQj83imJhdxzdq3aX9rUMf2QfxE/u5fsBWlKsOq9+YZsTTk=
DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to :cc:content-type; b=OEP+TFUNu9hAtgK1Gab01iwY3c1cokw/CW0K8CMkqKK+dNEE7HQKQe9QvUp9Rp1I0SKsGXbpYkcBQGNEOARTw25RlJby2IJxclMR7cNBfBvNDht9IJ7Nf3oyN6pywMxlWa6j9558vgEMaIJwG9QtNcRVfYtzUFoewZUQ4q8EU6A=MIME-Version: 1.0
Received: by 10.229.188.68 with SMTP id cz4mr3953611qcb.261.1296466084558; Mon, 31 Jan 2011 01:28:04 -0800 (PST)
Received: by 10.229.218.18 with HTTP; Mon, 31 Jan 2011 01:28:04 -0800 (PST)
In-Reply-To: 19FEC65C-0A47-482F-8664-D2F8D8BF389D@googlemail.com>
References: AANLkTi=jsw8H=ROu8Yk+yC9gxpFPzb6_LBbEY7-idc9D@mail.gmail.com> 4D460698.2090503@gmail.com> AANLkTimQztP_tfvmOo5O+k=G7VijQ2wbQMK2She39_XU@mail.gmail.com> AANLkTikrNY8i2ye+jKep=DV=j01PKUAwunv-aNYq8y6w@mail.gmail.com> 19FEC65C-0A47-482F-8664-D2F8D8BF389D@googlemail.com>
Date: Mon, 31 Jan 2011 10:28:04 +0100
Message-ID: <a>AANLkTimOncQ--ghyvVtt23tH9HdnS+wLekLQvpeVfNQg@mail.gmail.com</a>&gt;
Subject: Re: konto pomocnicze (zaliczka z PARP)
From: Pawel L**** l****.pawel@gmail.com&gt;
To: =?ISO-8859-2?Q?M****?=magdalena.s****@googlemail.com&gt;
Cc: Maciej Z**** maciej.z****@gmail.com&gt;
Content-Type: multipart/alternative; boundary="------_=_NextPart_001_3650405D.2F24FB28"
From:Pawel L**** l****.pawel@gmail.com&gt;
Sent:31 January 2011 10:28
To:Magdalena S****
Cc:Maciej Z****
Subject:Re: konto pomocnicze (zaliczka z PARP)

Hej,

Dzięki. Jeżli chodzi o mnie to nie potrzebuję dokładnej rozpiski na tą chwilę. A tak jeszcze z innej beczki...mamy gdzieś rozpiskę ile udało się zaoszczędzić na tworzeniu firmy TaskScape Ltd.oraz przerzucaniu faktur przez mnie/Andrzejaitp.?
Wydawało mi się, że to całkiem spore kwoty były a teraz się okazuje, że praktycznie na zero jesteśmy :(.