Wniosek dowodowy (19092901)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z wpisu na portalu społecznościowym facebook.com z dnia 16 maja 2011

na okoliczność potwierdzenia iż zespół projektowy w tamtym okresie składał się z Magdaleny Swebodzińskiej, Ewy Ciaś, Pawła Olejnika, Ewy Michalskiej, Macieja Zagozdy.

poprzez uwzględnienie załącznika w materiale dowodowym

Uzasadnienie

Prokuratura nie przesłuchała żadnych pracowników zatrudnionych przez beneficjenta, nawet w sytuacji gdy dysponowała dokumentacją pracowniczą i publicznymi informacjami o tym, kto w tamtym okresie pracował nad rozwojem produktu, w tym korzystając z efektów pracy Taskscape Ltd oraz Pawła Łukasika.