Wniosek dowodowy (19092901)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z wpisów moim profilu portalu społecznościowego facebook.com

a) wpisu z dnia 16 maja 2011 – na okoliczność składu osobowego zespołu projektowego dot. Taskbeat, który w tamtym okresie składał się z Magdaleny Swebodzińskiej, Ewy Ciaś, Pawła Olejnika, Ewy Michalskiej, Macieja Zagozdy, innych, oraz
b) wpisu z dnia 18.10.2012 roku – na okoliczność faktycznego działania aplikacji wśród 10.000 użytkowników.

Poprzez: zobowiązanie właściwych służb do weryfikacji istnienia powyższych wpisów opublikowanych w powyższych datach i wskazujących na powyższe treści.

Uzasadnienie

Prokuratura nie przesłuchała żadnych pracowników zatrudnionych przez beneficjenta, nawet w sytuacji gdy dysponowała dokumentacją pracowniczą i publicznymi informacjami o tym, kto w tamtym okresie pracował nad rozwojem produktu, w tym pracowników korzystających na codzień z efektów pracy spółki Taskscape Ltd oraz firmy Pawła Łukasika.

W 2012 roku aplikacja osiągnęła 10 tysięcy zarejestrowanych użytkowników, którzy powierzyli informacje dotyczące projektów i budżetów celem zarządzania nimi w systemie TaskBeat. Baza użytkowników, oraz zgromadzone dane, od czasu przejęcia majątku Zagozda sp. z o.o. od syndyk, obecnie należą do Taskscape Ltd wraz z samym projektem TaskBeat, który jest nadal rozwijany i udostępniany publicznie jako e-usługa o niezmienionej nazwie pod niezmienionym adresem: www.taskbeat.pl

Załącznik 1: wpis na portalu społecznościowym z dnia 16 maja 2011 r.

Załącznik 2: wpis na portalu społecznościowym z dnia 18 października 2012 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 19092901-870x1024.png