Wniosek dowodowy (20022301)

W odniesieniu do pytań zadanych świadkowi o zrzuty ekranu i dostęp do systemu TaskBeat, których świadek nie pamiętał, przesyłam dowody z wiadomości kierowanych do świadka Marcina Posiakowa