Wniosek dowodowy (20022302)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z wykazu użytkowników, którzy utworzyli konto w systemie TaskBeat według systemu Intercom na okoliczność potwierdzenia iż dnia 30 grudnia 2012 konto osobiste należące do Marcina Posiakowa zostało wskazane na liście użytkowników, co potwierdza iż Marcin Posiakow zarejestrował się w systemie TaskBeat, a także korzystał z tego systemu we wskazanym okresie.