Wniosek dowodowy (20052001)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z procedury monitoringu i testowania aplikacji Budżet Domowy i TaskBeat – zrealizowanej w ramach umowy o dofinansowanie poprzez uwzględnienie instrukcji procedury monitoringu opracowanej przez Taskscape Ltd i przesłanej do Zagozda sp. z o.o. z datą ostatniej aktualizacji 2011-03-31 (19:46:34) – na okoliczność potwierdzenia wykonania usług monitoringu przez Taskscape Ltd.

Uzasadnienie

Spółka Taskscape Ltd przygotowała instrukcję celem zatwierdzenia przez personel techniczny Zagozda sp. z o.o. wraz z rozpoczęciem współpracy, a następnie aktualizowała tą instrukcję według wytycznych zamawiającego, a także w wyniku zmieniających się wymogów jakościowych wynikających z postępującego rozwoju systemu TaskBeat (początkowo występującego w projekcie jako Budżet Firmowy), a także projektu Budżet Domowy (objętego inną umową dofinansowania). Raporty z wykonania tych testów najpewniej znajdują się w gestii Taskscape Ltd. Gdyby usługi Taskscape Ltd miały być zamarkowane, wykonawca ten nigdy nie zobowiązałby się i nie przygotował by procedury testowania usługi objętej dofinansowaniem, a jedynie fakturował za usługi. Tymczasem faktycznie procedura została opracowana, a sukcesywnie rozwijana, co świadczy o tym że wykonawca dostosowywał swoje prace do bieżących prac rozwojowych systemu. Instrukcja została umieszczona w publicznym repozytorium dokumentów, do którego miał dostęp każdy pracownik spółki Zagozda sp. z o.o.

Załącznik: procedura testowania systemów Budżet Domowy oraz TaskBeat w wersji 3 (ostatecznej) z dnia 2011-03-31 (19:46:34) – według koncepcji przedstawionej przez Taskscape Ltd przy współpracy z Zagozda sp. z o.o.