Wniosek dowodowy (20052002)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu „Raport instalacji oprogramowania dotacyjnego” dostarczonego przez Taskscape Ltd w ramach prac zrealizowanych na rzecz Zagozda sp. z o.o. – na okoliczność potwierdzenia iż Taskscape Ltd zrealizowało prace opłacone przez Zagozda sp. z o.o. poprzez dostarczenie oprogramowania.

Uzasadnienie

Prokuratura myli się że oprogramowanie dostarczone przez Taskscape Ltd nie było dostarczone. Faktycznie zamówienia dostarczane były z Wielkiej Brytanii za pomocą firm kurierskich, następnie instalowane na komputerach (i serwerach) Zagozda sp. z o.o., a ostatecznie ewidencjonowane przez pracowników Zagozda sp. z o.o.. W tym przypadku oprogramowanie dostarczone przez Taskscape Ltd zostało zaewidencjonowane przez Małgorzatę Malak na polecenie zarządu, czego odzwierciedleniem jest arkusz noszący datę ostatniej aktualizacji: 2012.08.09 – data ta nie podlega edycji użytkownika i została potwierdzona przez serwery Google

Załącznik: Zestawienie oprogramowania dotacyjnego, zaktualizowane dnia 2012.08.09