instagram

Propozycja korupcyjna

W październiku spółka zakończyła proces patentowania rozwiązania, w związku z czym wprowadziła nowy cennik usługi TaskBeat.pl dla klientów detalicznych i instytucyjonalnych. A także rozpoczęła poszukiwania inwestora.

W odpowiedzi firma jeszcze w październiku i listopadzie 2014 otrzymała szereg propozycji od osób powołujących się na ZARR, które obiecywały pomoc w znalezieniu inwestora, pod warunkiem wycofania się z nowego cennika jakie spółka ogłosiła w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu dofinansowanego ze środków PARP.

PARP stanowczo odciął się od powiązania z propozycjami dotyczącymi pomocy w znalezieniu inwestora, na jaką powoływały się osoby wskazując iż są powiązane z ZARR. Chociaż PARP nigdy nie przyznał się do formułowania jakiejkolwiek propozycji korupcyjnej wzamian za wycofanie się z nowego cennika, jak pokazały kolejne dokumenty, w tym samym czasie PARP zlecił ZARR „zbadanie nowego cennika usługi TaskBeat.pl pod kątem zgodności z prawem krajowym i unijnym” (zgodnie z treścią przechwyconej notatki służbowej)

Zastanawiające jest iż badanie cen usługi nie leży w ogóle w zakresie kompetencji PARP, tym bardziej iż oficjalną podstawą jaką wskazał PARP były „skargi klientów”. Nadto w okresie października i listopada spółka ostatecznie rozliczyła już projekt otrzymując ostatnią transzę od PARP, a w myśl umowy dotacyjnej projekt był zakończony wraz z zakończeniem jego okresu trwałości.