instagram

Rozwinięcie zasad projektu

Nigdy nie było „wytycznych”, ani „regulaminów”, ani definicji zasad „konkurencyjności”, „przejrzystości”, a także „bezstronności”. PARP zawsze odnosił użytkowników do strony, a po latach dalej wspomina stronę, na której nie ma definicji pojęć, na których definicje PARP się powołuje. 

Faktycznie strona zawiera jedynie wykaz dokumentacji z podziałem na lata, ale żaden z dokumentów nie definiuje sposobu realizacji umowy w zakresie ezoterycznych zasad konkurencyjności, przejrzystości, ani bezstronności:

Dla roku 2010 wykaz dokumentów z jakiegoś powodu nie zawiera treści oświadczeń, ani definicji czy rozwinięcia zasad obowiązujących w projekcie: