Struktura organizacyjna

Poniżej struktura organizacyjna spółki wyznaczająca zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.

Zgodnie z podjętą uchwałą zarządu, realizacja obowiązków pracowniczych na poszczególnych stanowiskach odbywa się w drodze powierzenia odpowiedzialności za obszar wynikający ze struktury organizacyjnej, w szczególności i zakres obowiązków przewidzianych na danym stanowisku pracy lub szczegółowej umowy cywilnej.