Struktura

Struktura organizacyjna spółki przyjęta decyzją zarządu, obowiązująca od 2011 r.

W zakresie obowiązków specjalisty ds. obsługi dotacji leży między innymi sprawdzenie dokumentów od strony formalnej i merytorycznej, prowadzenie kontaktów z zewnętrznymi wykonawcami obsługi dotacji, oraz przedkładanie dokumentów rozliczeniowych do instytucji zarządzającej projektem.

Osoby poza diagramem