Struktura

Struktura organizacyjna spółki przyjęta decyzją zarządu, obowiązująca od 2011 r.