V SA Wa 2794 16

Wyrok sądu administracyjnego do gra słów. Uzasadnienie wyroku przestawia słowa tak, aby stworzyć pojęcia nie istniejące w porządku prawnym. Zgodnie z wyrokiem sądu można mówić o nieprawidłowości jaka miała miejsce w projekcie, a polegającej na potencjalnym naruszeniu prawa powodującego szkodę w budżecie ogólnym. Tymczasem prawo mówi coś zupełnie innego: według prawa europejskiego, powstanie nieprawidłowości określa się… Read more