Zarzut pozorowania produkcji

W 2018 wprowadzono nowy zarzut, z którego wynika iż wykonawcy usług programistycznych nie wykonywali faktycznie prac nad tworzeniem systemu, a wykonawcy usług internetowych faktycznie nie wykonywali hostowania i monitoringu wyprodukowanej usługi. Ustalenia prokuratury mijają się z ustaleniami kontrolerów ZARR, którzy nie mieli żadnych wątpliwości co do faktycznego wyprodukowania i oferowania usługi, co było sprawdzane. Weryfikacja… Read more

Zarzut pozorowania działalności

W 2017 roku postanowiono wnieść jeszcze jeden zarzut do postępowania, w którym próbowano dowieść iż cała działalność spółki była fikcyjna. Zarzut ten sfabrykowano w oparciu o fakt iż spółka nie osiągała żadnych przychodów przez pierwsze dawa lata działalności, co wynikało z planu operacyjnego zatwierdzonego przez PARP, zgodnie z którym pierwsze dwa lata polegały na inwestowaniu… Read more

Zarzut prowadzenia kilkudziesięciu biznesów

W okolicach polowy 2016r. Inspektorzy OLAF wpadli na genialny pomysł, aby zarządowi spółki stawiać zarzut prowadzenia nie jednego ale kilkudziesięciu (!) biznesów „w imieniu innych osób”. W ciągu kilku miesięcy zarząd spółki wielokrotnie wnioskował o włączenie do postępowania mającego przygotować dowody na twierdzenia inspektorów OLAF. Zarząd wnioskował o przedstawienie dowodów na rzekome prowadzenie kilkudziesięciu spółek… Read more

Zarzut wklejania dokumentacji

Ze wszystkich możliwych oskarżeń, zarzucono spółce iż wkleja skany dokumentów do załączników pocztowych – zarzucając iż dokumenty przesłane e-mailem są jedynie skanami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, podczas gdy według twierdzeń urzędu w korespondencji przesłanej e-mailem należało załączyć należało oryginały zamiast skanów dokumentów… PARP zarzucał iż każdy dokument przesłany e-mailem jest jedynie podróbką, ponieważ załączone… Read more

Zarzut fałszowania sprzedaży

Spolce zarzucono nie osiagniecie wskaznikow sprzedazy. Wskaznik ten mozna udowodnic przedstawiajac zestawienie faktur sprzedazy lub poprzez zestawienia z ksiag rachunkowych. Z niejasnego powodu urzednicy nie zawierzyli dokumentom przedstawianym przez spółkę, a poświadczonym przez ksiegowosc, podwazajac dokumenty przedlozone przez niezalezne biuro ksiegowe. Urzędnicy z kompletnie niejasnych powodów ZARR domagali się od spółki pelnego dostepu do wyciagow… Read more

Zarzut wyboru wykonawcy niezgodnie z procedurą

Jeszcze w marcu 2015 ZARR zarzucił spółce wybór wykonawcy niezgodnie z prawem zamówień publicznych zarzucając, iż główne prace zrealizowane zostały przez wykonawcę, który miał być wybrany bez rozpoznania rynku. Zarzut ten został całkowicie sfabrykowany, ponieważ dokładna procedura wyboru wszystkich wykonawców została opublikowana na stronach internetowych jeszcze w 2010 r. Po pierwsze ZARR nie zwrócił uwagi… Read more

Zarzut łączenia asortymentu

– Zarzut nieprawidłowego łączenia tożsamych wydatków wynajmu i monitoringu serwera – Zaprzeczenie zarzutowi tożsamości przedmiotowej wynajmu i monitoringu z dnia 2015-06-22 – Zaprzeczenie zarzutowi tożsamości przedmiotowej wynajmu i monitoringu z dnia 2015-06-27

Zarzut powiązań osobowo-kapitałowych

Około czerwca 2015 ZARR sformułował zarzut iż spółka dokonała zakupu od Taskscape Ltd – podmiotu powiązanego osobowo lub kapitałowo w myśl art ustawy o PARP, w którym dnia 5 stycznia 2011 dodano punkt C, który rzekomo doprecyzował wcześniej istniejące zapisy ustawy (nie istniejące). ZARR próbował celowo szkalować beneficjenta, chociaż miał wszystkie kopie umów i faktur,… Read more

Zarzut braku przedstawienia dokumentacji

Po poprawnie zrealizowanych kontrolach etapów oraz po poprawnie zrealizowanej kontroli ZARR w lutym 2015 r. przeprowadził kolejną kontrolę w projekcie, której nie ogłosił beneficjentowi, a także nie prowadził wraz z beneficjentem, ostatecznie również nie przedstawił protokołu kontrolnego z dokonanej kontroli. Przeprowadzanie zorganizowanych kontroli w projekcie zostało opisane w umowie o dofinansowanie jako wymagające powiadomienia beneficjenta,… Read more