instagram

Umorzenie odwołania od decyzji PARP

Dnia 12 maja 2016 r. Minister Rozwoju uznał iż stwierdzenie ewentualnych naruszeń w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie może odbyć się bez udziału i dowodów przedstawianych przez były zarząd Zagozda sp. z o.o. i umorzył postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zastanów się: jakie miałbyś szanse w procesie jeżeli nie mógłbyś poznać co zarzuca się Twojej firmie, a także nie mógłbyś nawet zająć żądnego stanowiska, przedstawić żadnego dowodu, a nawet wypowiedzieć się w sprawie. Uzasadnieniem decyzji miał być fakt iż nie posiadam żadnego interesu prawnego, ani faktycznego – tak w postępowaniu administracyjnym, jak i jakimkolwiek innym postępowaniu – aby wyjaśnić i przedstawiać dowody w sprawie.

Kuriozalna decyzja oznacza po prostu iż postępowanie weryfikacyjne ministra jest kompletną fikcją, w której tylko jedna strona przedstawia twierdzenia, założenia, a także dowody na ich poparcie. W takiej sytuacji minister może podjąć każdą dowolną decyzję, zupełnie niezależnie od dowodów jakie członkowie zarządu spółki mogą przedłożyć na poparcie prawidłowej realizacji umowy. W sytuacji gdy nie ma możliwości przedłożenia dowodów na prawidłowość realizacji umowy, nie ma możliwości oczywiście udowodnić niczego, a dalsze postępowanie ministra ma charakter wyłącznie fasadowy.

Pismo DKI.IV.831 1.34201 6.RD.7 z dnia 12 maja 2016 r.

http://www.evernote.com/l/ABaXfsPC6G1I2JYdBri2JjTQwU2qsT-ftPs/