Umowa o dofinansowanie nigdy nie wygasa

Umowa o dofinansowanie z PARP nigdy nie wygasa, a zatem w każdym momencie, nawet 10, 20 lat po jej podpisaniu może okazać się że będzie kontrola, że pewne zatwierdzone ustalenia będą renegocjowane, że dofinansowanie będzie trzeba zwracać nawet dekady później. Polecam wyjaśniać stanowisko z NFR/PARP już teraz, albo jeszcze w trakcie trwania umowy.