instagram

Wniosek o udostępnienie informacji zapytania UKS, ABW, CBA

——– Forwarded Message ——–

Subject:Wniosek o udostępnienie informacji przekazanych/otrzymanych UKS, ABW, CBA
Date:Fri, 25 Jan 2019 03:40:00 +0100
From:Maciej Zagozda <maciej.zagozda@gmail.com>
To:biuro@parp.gov.pl
Szanowni Państwo,

W załączeniu wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

--
Maciej Zagozda