instagram

Wniosek o pouczenie o odszkodowaniu

Proszę o pouczenie w zakresie środków i procedur przysługujących w wyniku
udokumentowanych szkód powstałych w wyniku niesłusznego zaangażowania mnie o w absurdalne postępowanie dotyczące rzekomego popełnienia przeze mnie przestępstwa poświadczenia nieprawdy w oświadczeniu w ramach postępowania 2 Ds 359/14. Prokuratura Rejonowa Szczecin Śródmieście oczywiście wycofała się już z tego zarzutu, ponieważ był absurdalny, a także wycofała się z prowadzenia jakiegokolwiek postępowania przeciwko mnie.