instagram

Wniosek o zajęcie stanowiska

Postępowanie przeciwko Agnieszce D. ujawniło donosy, jakie pracownik wysyłała w godzinach pracy dla Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. działając w zemście za zwolnienia jakie PARP dokonał w ZARR i próbując zdyskredytować spółkę w mediach. Faktycznie jednak Agnieszka D. ujawniła dość ciekawe praktyki oraz prawdziwe motywacje PARP zamierzał rozwiązać umowę z beneficjentem po jej zakończeniu. W związku z tym w pierwszej kolejności nakazał znalezienie jakichkolwiek nieprawidłowości w cennikach lub regulaminach usługi w związku z podniesieniem cen za świadczoną usługę po zakończeniu okresu trwałości projektu.

ZARR nigdy nie wykazał w dokumentacji poleceń jakie otrzymywał od PARP, w szczególności nie ma śladu o zobowiązaniu jakie otrzymał od PARP w zakresie znalezienia „jakichkolwiek nieprawidłowości w świadczeniu e-usługi względem prawa krajowego lub wspólnotowego”. Dopiero postępowanie przed Rzecznikiem Praw Beneficjenta zwróciło uwagę na polecenie, o którym pisała rzecznik PARP.