instagram

Zakończenie postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe zakończyło się w listopadzie 2017 r., jednakże jak widać PARP nadal nie przestał interesować się spółką. Dokładnie jeden rok później PARP przesłał korespondencję dotyczącą wyjaśniania okoliczności wypowiedzenia umowy. Pomimo iż informacje o scedowaniu umowy o dofinansowanie są dokumentami publicznymi, następca prawny nigdy nie otrzymał dokumentów PARP, które miałyby jakiekolwiek konsekwencje dla umowy o dofinansowanie.