instagram

Zapytanie do rzecznika beneficjenta

Rzecznik beneficjenta nie pracuje na rzecz beneficjentów, albowiem nie od nich dostaje pieniądze, zatem w przypadku stwierdzenia bezprawnych działań PARP nie reaguje, nie odpowiada i nie udziela wskazanych w zapytaniu dokumentów: