instagram

Zarzut wyboru wykonawcy niezgodnie z procedurą

Jeszcze w marcu 2015 ZARR zarzucił spółce wybór wykonawcy niezgodnie z prawem zamówień publicznych zarzucając, iż główne prace zrealizowane zostały przez wykonawcę, który miał być wybrany bez rozpoznania rynku. Zarzut ten został całkowicie sfabrykowany, ponieważ dokładna procedura wyboru wszystkich wykonawców została opublikowana na stronach internetowych jeszcze w 2010 r.

Po pierwsze ZARR nie zwrócił uwagi że spółka w żadnym momencie nie podlega nigdy pod Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Ponadto zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie od 2010 r. wszystkie budżety na wszystkie działania były jawne, a wszystkich wykonawców wybierano w drodze procedury konkursowej. Wszystkie zamówienia zostały opublikowane tak co do przedmiotu, jak i kryteriów wyboru wykonawców, a protokoły z wyborów dokonanych komisyjnie, opublikowane wraz z uzasadnieniem.

W momentcie, w którym ZARR podważył dokonania rozeznania rynku zagubiono jednak kopie całej tej dokumentacji, jaką przekazywaliśmy pracownikom ZARR podczas każdej z pozytywnie zakończonych kontroli. Pogubienie przekazanej dokumentacji zostało następnie wykazane poprzez wskazanie protokołów kontroli, w których dokumentacja ta była wymieniona jako przekazana kontrolerom ZARR.

Na szczęście również Internet nie zapomina, dzięki czemu od marca 2015 r. dokumentacja publikowana na stronach firmowych od 2010 r. mogła być ponownie przekazana pracownikom ZARR.