instagram

Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie

Jeszcze w maju spółka próbowała zwrócić środki, wzywając ZARR do negocjacji, jednak bez odpowiedzi. Negocjacje zostały wskazane w umowie jako warunek realizacji umowy, oraz instrument służący do rozwiązywania sporów, jaki strony muszą stosować w pierwszej kolejności. Z uwagi na brak odpowiedzi spółka zwróciła się do PARP o przywrócenie realizacji umowy. Zgodnie z rozmową z koordynatorem Igą Kolinko, ZARR nie mógł uczestniczyć w negocjacjach ponieważ nie jest uprawniony ani do negocjowania kwot zwrotów, ani tym bardziej do ich podejmowania. W sytuacji w której jednak ZARR domagał się od spółki wskazanej kwoty pieniędzy, która nie została zwrócona to w tej sytuacji PARP nie widział możliwości kontynuowania umowy.

Realizacja umowy została wstrzymana, a wszystkie pisemne wnioski o wznowienie realizacji umowy pozostały bez odpowiedzi. W sytuacji gdy nie można było ustalić żadnej podlegającej zwrotowi, ani w ogóle żadnego trybu zwrotu, w sytuacji braku podstawy prawnej oraz braku jakiegokolwiek wezwania do zwrotu 120 tysięcy złotych jakich od spółki domagała się ZARR, należąło zawiesić lub zamknąć działalność spółki, której celem było właśnie zrealizowanie umowy.


autor: Krzysztof Kutniewicz

Rating: 5 out of 5.