Firma

2010-10 – decyzją krajowego rejestru sądowego powstaje spółka w organizacji
2010-10 – decyzją PARP spółka otrzymuje dotację na realizację systemu zarządzania
2014-11 – spółka kończy realizację projektu osiągając pozytywny wynik kontroli trwałości
2014-11 – spółka zmienia cennik usługi TaskBeat w związku z zakończeniem okresu trwałości
2014-11 – spółka wchodzi w spór z PARP nakazujący zbadanie nowego cennika z prawem
2014-12 – decyzja PARP  nakazuje przeprowadzenie kolejnej kontroli wydatków w projekcie
2015-01 – ponowna kontrola ujawnia nieprawidłowości mające na celu usunięcie sporu z PARP
2015-02 – rzekome uchybienia uzasadniają podejrzenie przestępstwa nierzetelności oświadczeń
2015-07 – podejrzenia prokuratory dot. nierzetelności oświadczeń stawiają spółkę w upadłości
2015-08 – decyzją sądu rejonowego w Szczecinie otwarte postępowanie upadłościowe spółki
2017-05 – składniki majątki spółki i następstwo prawne umów obejmuje Taskscape Ltd
2017-07 – prawa do produktów oraz uzyskane patenty obejmuje Taskscape Ltd
2017-11 – decyzją sądu rejonowego w Szczecinie zakończono postępowanie upadłościowe
2018-02 – prokuratura wycofuje błędny zarzut w sprawie nierzetelnych oświadczeń

Umowy i zobowiązania, a także prowadzenie projektów i realizacją sprzedaży produktów i usług spółki zajmuje się obecnie: Taskscape Ltd: www.taskscape.com