Firma

2010-10 – decyzją krajowego rejestru sądowego powstaje spółka w organizacji
2010-10 – decyzją PARP spółka otrzymuje dotację na realizację systemu zarządzania
2014-11 – spółka kończy realizację projektu osiągając pozytywny wynik kontroli trwałości
2014-12 – decyzją ZARR pojawiające się kontrowersje uzasadniają wznowienie kontroli
2015-01 – ponowna kontrola ujawnia nieprawidłowości mające na celu usunięcie kontrowersji
2015-02 – rzekome uchybienia uzasadniają podejrzenie przestępstwa nierzetelności dokumentu
2015-07 – decyzja prokuratory w Szczecinie dot. podejrzeń stawia spółkę w upadłości
2015-08 – decyzją sądu rejonowego w Szczecinie otwarte postępowanie upadłościowe
2017-05 – składniki majątki spółki i następstwo prawne umów obejmuje Taskscape Ltd
2017-11 – decyzją sądu rejonowego w Szczecinie zakończono postępowanie upadłościowe
2018-02 – prokuratura przyznaje iż popełniła błąd stawiając zarzut w sprawie oświadczeń spółki

Umowy i zobowiązania, a także prowadzenie projektów i realizacją sprzedaży produktów i usług spółki zajmuje się obecnie: Taskscape Ltd: www.taskscape.com