Przeniesienie działalności

Zagozda sp. z o.o. zakończyła działalność w Polsce. Jeżeli poszukujecie państwo usług i produktów oferowanych przez firmę zapraszamy do odwiedzenia strony Taskscape Ltd na której znajdą Państwo informacje na temat kontynuowania działalności spółki po przekształceniach.

Taskscape Ltd jest następcą prawnym spraw prowadzonych przez Zagozda sp. z o.o., w tym zakresie kontynuuje oferowanie produktów i usług uprzednio oferowanych przez Zagozda sp. z o.o, takich jak: program do zarządzania projektami TaskBeat, a także oprogramowanie do zarządzania finansami: Budżet Domowy, Budżet Firmowy, Menedżer Finansów. Taskscape Ltd jest również następcą praw, licencji i patentów, a także następcą w rozumieniu przepisów o administracji danymi osobowymi w odniesieniu do powyższych produktów.

Taskscape Ltd jest również następcą prawnym obowiązków wynikających zawartych umów o dofinansowanie zrealizowanych we współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w odniesieniu do powyższych projketów. Spółka kontynuuje realizację części tych umów, a także kontynuuje współpracę z podmiotami krajowymi podczas realizacji nowych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektów rozpisanych na lata 2016-2020.

Taskscape Ltd skupia się na uczestniczeniu w budowaniu polskich innowacji, w szczególności oferując wiedzę ekspercką w zakresie tworzenia oprogramowania oraz świadczenia usług internetowych opartych o rodzinę produktów Microsoft, w tym rozwiązań opartych o platformę Microsoft .NET oraz rozwiązania w zakresie szyfrowania danych.

Więcej informacji na stronie: www.taskscape.com