Wprowadzenie

Niewłaściwe postrzeganie spółki jako ograniczającej wolną konkurencję (jako monopolisty) spowodowało nasiloną kampanię przeciwko spółce i działania łącznie z angażowaniem służb państwowych. Zarówno reputacja, jak i nawet działalność operacyjna spółki uległa załamaniu. W sytuacji wprowadzenia bardziej opresyjnych instrumentów: zamykanie stron produktów prowadzonych przez spółkę, zabezpieczenie infrastruktury technicznej majątku, a finalnie również poprzez decyzje procesowe nakierowane na… Read more

Sprawa wagi państwowej

Jeszcze na początku roku zostałem zobligowany do skierowania zapytania do prokuratury, czy na wypadek gdyby kiedyś po latach jednak postawiono jakieś zasadne zarzuty, które miałyby szanse sprawdzić się w sądzie, pomimo iż wiele zarzutów próbowano dotychczas sfabrykować nieskutecznie, to czy spłata całości wartości umowy przez wszystkich potencjalnie oskarżonych w sprawie, uzasadniałaby oddalenie zarzutów? Odpowiedź jaką… Read more

Zarzut pozorowania produkcji

W 2018 wprowadzono nowy zarzut, z którego wynika iż wykonawcy usług programistycznych nie wykonywali faktycznie prac nad tworzeniem systemu, a wykonawcy usług internetowych faktycznie nie wykonywali hostowania i monitoringu wyprodukowanej usługi. Ustalenia prokuratury mijają się z ustaleniami kontrolerów ZARR, którzy nie mieli żadnych wątpliwości co do faktycznego wyprodukowania i oferowania usługi, co było sprawdzane. Weryfikacja… Read more

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 18/2018 (5406) – Pozycja 3676

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 listopada 2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego „Zagozda” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 81/15. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, w terminie 7 dni… Read more

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie

PARP ostatecznie rozwiązał umowę o dofinansowanie 12 października 2017, wskazując iż 1. Beneficjent dokonywał rozeznania rynku poprzez uzgadnianie przedmiotu ofert i kwot z firmą, która dostarczała usługi programistyczne. Absurdalny zarzut sugeruje że uzgodnienia miały na celu zagwarantowanie wygranej określonemu podmiotowi. W żadnym miejscu nie uzgadniano iż którykolwiek z oferentów będzie zostanie wybrany w efekcie tych… Read more

V SA Wa 2794 16

1. Wyrok sądu do gra słów, w której sąd poprzestawiał słowa aby stworzyć pojęcia nie istniejące w porządku prawnym. Zgodnie z wyrokiem sądu, według prawa europejskiego można mówić o nieprawidłowości jaka miała miejsce w projekcie, a polegającej na potencjalnym naruszeniu prawa powodującego szkodę w budżecie ogólnym. Tymczasem według prawa europejskiego, powstanie nieprawidłowości określa się jako  naruszeniu… Read more

Fałszowanie protokołów kontroli

Prokurator Robert Rybinski z Prokuratury Rejonowej Szczecin – Srodmiescie otrzymal zawiadomienie o podejrzeniu przestepstwa polegajacego na przedkladaniu nierzetelnego protokolu z kontroli w projekcie poswiadczajacego zarzadowi spolki prawidlowa realizacje projektu w okresie jego realizacji. Tresc protokolow sporzadzonych przez ZARR na zlecenie PARP zostala zakwestionowana przez PARP w decyzji administracyjnej, jako poswiadczajace nieprawde w zakresie m.in. prawidlowego… Read more

Zarzut pozorowania działalności

W 2017 roku postanowiono wnieść jeszcze jeden zarzut do postępowania, w którym próbowano dowieść iż cała działalność spółki była fikcyjna. Zarzut ten sfabrykowano w oparciu o fakt iż spółka nie osiągała żadnych przychodów przez pierwsze dawa lata działalności, co wynikało z planu operacyjnego zatwierdzonego przez PARP, zgodnie z którym pierwsze dwa lata polegały na inwestowaniu… Read more

Przywłaszczenie weksla spółki

Dnia 2 lipca 2015 r. przedstawiciel spółki beneficjenta zgłosił się do siedziby Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, w której ponad 5 lat wcześniej zdeponowano weksel in blanco Zagozda sp. z o.o. Na miejscu przedstawiciel uzyskał informację iż zgodnie z umową weksel powinien być zwrócony w dniu 1 lipca 2015 r. lub później, jednak ZARR… Read more