Wprowadzenie

Niewłaściwe postrzeganie spółki jako ograniczającej wolną konkurencję (jako monopolisty) spowodowało nasiloną kampanię przeciwko spółce i działania łącznie z angażowaniem służb państwowych. Zarówno reputacja, jak i nawet działalność operacyjna spółki uległa załamaniu. W sytuacji wprowadzenia bardziej opresyjnych instrumentów: zamykanie stron produktów prowadzonych przez spółkę, zabezpieczenie infrastruktury technicznej majątku, a finalnie również poprzez decyzje procesowe nakierowane na… Read more

Zarzut pozorowania produkcji

W 2018 wprowadzono nowy zarzut, z którego wynika iż wykonawcy usług programistycznych nie wykonywali faktycznie prac nad tworzeniem systemu, a wykonawcy usług internetowych faktycznie nie wykonywali hostowania i monitoringu wyprodukowanej usługi. Ustalenia prokuratury mijają się z ustaleniami kontrolerów ZARR, którzy nie mieli żadnych wątpliwości co do faktycznego wyprodukowania i oferowania usługi, co było sprawdzane. Weryfikacja… Read more

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 18/2018 (5406) – Pozycja 3676

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 listopada 2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego „Zagozda” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 81/15. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, w terminie 7 dni… Read more

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie

PARP ostatecznie rozwiązał umowę o dofinansowanie 12 października 2017, wskazując iż 1. Beneficjent dokonywał rozeznania rynku poprzez uzgadnianie przedmiotu ofert i kwot z firmą, która dostarczała usługi programistyczne. Absurdalny zarzut sugeruje że uzgodnienia miały na celu zagwarantowanie wygranej określonemu podmiotowi. W żadnym miejscu nie uzgadniano iż którykolwiek z oferentów będzie zostanie wybrany w efekcie tych… Read more

Zarzut pozorowania działalności

W 2017 roku postanowiono wnieść jeszcze jeden zarzut do postępowania, w którym próbowano dowieść iż cała działalność spółki była fikcyjna. Zarzut ten sfabrykowano w oparciu o fakt iż spółka nie osiągała żadnych przychodów przez pierwsze dawa lata działalności, co wynikało z planu operacyjnego zatwierdzonego przez PARP, zgodnie z którym pierwsze dwa lata polegały na inwestowaniu… Read more

Przywłaszczenie weksla spółki

Dnia 2 lipca 2015 r. przedstawiciel spółki beneficjenta zgłosił się do siedziby Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, w której ponad 5 lat wcześniej zdeponowano weksel in blanco Zagozda sp. z o.o. Na miejscu przedstawiciel uzyskał informację iż zgodnie z umową weksel powinien być zwrócony w dniu 1 lipca 2015 r. lub później, jednak ZARR… Read more

Zgłoszenie do Rzecznika Beneficjenta

Udziałowcy Zagozda sp. z o.o. zwrócili się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o ponowne zbadanie sprawy w związku z podejrzeniem iż w trakcie realizacji projektu prowadzono bezprawne działania kontrolne zakończone negatywnymi wnioskami dla beneficjenta. Prowadzenie kontroli pod nieobecność, i bez zawiadomienia, a także bez przekazania protokołów kontrolnych beneficjentowi uniemożliwiło wykazanie dokumentów na potwierdzenie realizacji prac… Read more

Fałszowanie dokumentacji projektu

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi dochodzenie celem wyjaśnienia jak mogło dojść do pogubienia i podmienienia dokumentacji zdjęciowej sprzętów zakupionych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wyniku podmiany dokumentacji przez urzędników Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pogubiona została oryginalna dokumentacja zdjęciowa. Postępowanie prowadzone jest pod numerem PO II Ds 48 2016

Decyzja administracyjna Ministra Rozwoju

Decyzja administracyjna Ministra Rozwoju, wydana na syndyk Zagozda sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, wraz z uzasadnieniem odwołania od tej decyzji. Istota sporu W sierpniu 2017, czyli rok po ogłoszeniu wniosku o upadłość likwidacyjną Zagozda sp. z o.o., Minister Rozwoju wydał decyzję administracyjną. W decyzji administracyjnej Minister Rozwoju uznał iż Zagozda sp. z o.o. naruszyła… Read more