Zapytanie o wytyczne

Zwróciliśmy się o podanie bieżącej lokalizacji / kopii dokumentów wytycznych do zasady konkurencyjności, jednak urząd również nie potrafił zlokalizować wnioskowanych dokumentów, z uwagi na to że pod adresem podanym przez pełnomocnika PARP nigdy nie widniały żadne wytyczne definiujące mityczną „zasadę konkurencyjności”. Brak publikacji definiującej „zasadę konkurencyjności” przy jednoczesnym wymogu jej stosowania oraz egzekwowania przez instytucję… Read more

Drugi wniosek o wznowienie postępowania

Mimo rozstrzygnięcia WSA, i jeszcze przed terminem otrzymania dokumentów z tego postępowania, spełniając wymóg 30 dniowego okresu od podjęcia informacji o nowych okolicznościach – przedstawiono drugi wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. Podstawą wniosku było ujawnienie korespondencji w sprawie zaproszenia do udziału w postępowaniach konkursowych podmiotu Taskscape Ltd. Uzupełnienie wniosku wraz z ujawnieniem materiałów z postępowania:

Czy TaskBeat w ogóle powstał?

Rusza proces, w którym prokuratura będzie musiała udowodnić że taskbeat.pl nie tylko nie istnieje, ale również że nigdy nie powstał. Prokuratura przedstawiła akt oskarżenia licząc, że uda się przekonać sąd do takiego wyroku, według którego taskbeat.pl nie istnieje i nigdy nie powstał. Tylko dzięki takiemu wyrokowi będzie możliwe odzyskanie wszystkich pieniędzy jakie zainwestowano w jego… Read more

Skarga na odmowę wznowienia postępowania

Według obłąkanych poglądów urzędników umowa o dofinansowanie nigdy nie wygasa, ale również nigdy nie pozwala na jej scedowanie na inny podmiot, ani na sprzedanie produktu, jaki powstał z dofinansowania. Minister próbował już wszystkich postępowań, od cywilnych po karnych – wskazując ryzyko utraty projektu („wywiezienia za granicę”), jednak bezskutecznie. Dopiero wniosek o wznowienie pierwszego postępowania administracyjnego… Read more

Wniosek o udostępnienie informacji – pisma ZARR PARP

Wniosek dotyczy: wyjaśnienia i udostępnienia wszystkich dokumentów prowadzących lub dotyczących zlecenia „kolejnej” kontroli wskazanej w notatce służbowej o której mowa w piśmie który wpłynął do PARP 5 stycznia 2019 r., a także przeprowadzenia kontroli, wskazanej w raporcie OLAF, jaką przeprowadzono między listopadem 2014 r., a wezwaniem beneficjenta do zwrotu części dofinansowania, Uzupełnienie wniosku