Wniosek dowodowy (19091702)

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z korespondencji z dnia 2015-09-11 kierowanej do syndyk Zagozda sp. z o.o., księgowej Zagozda sp. z o.o.,

na okoliczność potwierdzenia: iż podniesiony w akcie oskarżenia zarzut pozorowania realizacji projektu TaskBeat jest nieuprawniony, albowiem jak wynika z korespondencji to, że w trakcie kontroli OLAF, mającej miejsce podczas trwającego postępowania upadłościowego, nie udało się znaleźć dowodów na realizację projektu nie wynika z tego, że ich syndyk nie mogła ich udostępnić, a wynika tylko z tego powodu, że nie chciała, aby je udostępnić,

poprzez: włączenie korespondencji z dnia 2015-09-11 do akt postępowania.

Uzasadnienie

Zarzut prokuratury jest niewłaściwy, uzasadniony raportem OLAF, w którym wskazano, iż do realizacji projektu TaskBeat nie doszło, albowiem został on zrealizowany jedynie na drodze wymiany pustych faktur. Prokuratura nie zrobiła jednak nic, aby wyjaśnić rozbieżność powyższych wniosków OLAF z zeznaniami inspektorów ZARR, którzy w protokołach kontroli 2012-2014, a później jednogłośnie przed sądem (w zeznaniach Anny Płusy, Marcina Posiakowa) potwierdzili, iż projekt faktycznie został zrealizowany, a wydatki w projekcie faktycznie zostały poniesione na jego realizację.

Ponieważ również wszyscy wykonawcy w tym postępowaniu przychylają się do wersji zeznań pracowników ZARR, to OLAF mylił się w swoich wnioskach zawartych w raporcie. Wnioski raportu OLAF jakoby projektu nie zrealizowano, stanowiły podstawę do wypowiedzenia umowy beneficjentowi przez PARP, co podano w uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o dofinansowanie, jaką otrzymała syndyk.

Jak czytamy w raporcie OLAF, dowodem na poparcie też raportu OLAF jest „brak dowodów, iż było inaczej” (tj., że projekt faktycznie zrealizowano). Zagadkę rozbieżności stanowisk OLAF oraz ZARR wyjaśnia fakt, iż OLAF nigdy nie otrzymał żadnych dowodów z faktycznej realizacji projektu na skutek polecenia jakie wystosowano z biuro@zagozda.co dnia 2015-09-11 do wszystkich osób, które mogły dostarczyć OLAF dowodów z faktycznej realizacji projektu podczas wizyt inspektorów OLAF w Polsce.

Zgodnie z tym poleceniem poprosiłem księgowość i syndyk spółki, także inne osoby wymienione w wiadomości, aby nie współpracować z inspektorami OLAF – o czym świadczy treść wiadomości poniżej:

——– Forwarded Message ——–
Subject: Re: Letter from OLAF, European Commission [OF/2014/1468/B3]
Date: Fri, 11 Sep 2015 05:51:11 +0000
From: Zagozda sp. z o.o. biuro@zagozda.co
Reply-To: biuro@zagozda.co
To: K****, Anna ****@****.pl, K****, Anna biuro@b****.pl, P****, Joanna kancelaria@p****.pl, S****, Magdalena magdalena.s****@zagozda.co

Witam,

Prosze zwrocic uwage na pouczenie zwiazane z mozliwosciami OLAF. Prosze nie udostepniac dokumentow niezwiazanych z projektem, nawet pod wskazana w pouczeniu grozba potencjalnego wycofania srodkow unijnych. Wedlug mojej oceny mozliwosc jest potencjalna, ale nie ma takiego zagrozenia. Umowa o dofinansowanie mowi wyraznie ze kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie kontroli rozciagaja sie WYLACZNIE na dokumentacje zwiazana z realizacja projektu, a w tym celu wydzielono odpowiednie kody ksiegowe oraz odpowiednie konta bankowe.

Dodatkowo nadmieniam ze obowiazek poddawania sie kontroli w sposob opisany w umowie CALKOWICIE WYGASL z dniem 1 lipca 2015r. zatem wspolpraca w zakresie kontroli projektu z instytucjami Komisji Europejskiej na mocy umowy obecnie odbywa sie calkowicie dobrowolnie i tylko w zakresie wyznaczonym przez zarzad spolki. Jako ze nadal ten zarzad reprezentuje zalecam aby pod zadnym pozorem nie udostepniac zadnych dokumentow niezwiazanych z projektem, a i tak rowniez w tym ograniczonym zakresie w zadnym przypadku nie oddawac oryginalow, o ile nie ma tytulu prawnego do dokumentow wskazujacego na przymus ich wydania!

Zagozda sp. z o.o. KRS: 0000354203, NIP: 852-25-69-950, REGON: 320824727, ul. Wielka Odrzańka 18A/4 70-535 Szczecin, T: (0048) (0) 91 884 6445

Niniejsza korespondencja powstała na skutek mojej wcześniejszej korespondencji z Mariuszem Salnikovem dotyczącej udostępnienia Panu Mariuszowi kluczy szyfrujących usługi TaskBeat, które umożliwiałyby odszyfrowanie wszystkich danych klientów zgromadzonych w systemie TaskBeat przez naszych klientów. W mojej ocenie taka współpraca godziła w podstawowe interesy Rzeczpospolitej Polskiej, albowiem w tamtym czasie klientami usługi TaskBeat były instytucje rządowe, jednostki medyczne i naukowe, a także sama Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ujawnienie danych projektów realizowanych przez te instytucje, a zgromadzonych w naszym systemie, wydało mi się zbędne i podejrzane.

W drodze innych ustaleń w mojej ocenie Mariusz Salnikov był agentem innego państwa i nie realizował interesów OLAF, a jedynie swoje własne. Swoje zastrzeżenia skonkretyzowałem w liście do zarządu OLAF wraz z bardzo mocnymi i konkretnymi dowodami na poparcie swoich twierdzeń. Współpraca z Panem Mariuszem od początku zresztą była skazana na brak mojej aprobaty, albowiem w trakcie jednej z pierwszych rozmów telefonicznych jakie przeprowadziłem z Panem Mariusze, zarzucił on mi, że gdybym faktycznie zrealizował tak ROZBUDOWANY system, jakim jest TaskBeat, musiałbym dysponować kwotą kilkunastokrotnie większą aniżeli kwota jaką otrzymaliśmy w drodze dotacji na zrealizowanie tego systemu (dokładnie wspominał on o kwocie 3-4 mln Euro). Wkrótce po przedstawieniu dokumentów wskazujących na współpracę Pana Mariusza z wywiadem innego kraju, Pan Mariusz Salnikov został oddelegowany przez OLAF do Moskwy, o czym zdawkowo wspomniała prokurator Karwowska w aktach tego postępowania.

Natomiast sytuacji, w której inni inspektorzy OLAF od początku wychodzili z założenia, że projekt powinien kosztować znacznie więcej aniżeli faktycznie kosztował (i z tego powodu najpewniej nie został zrealizowany), żaden urzędnik OLAF nigdy nie pozyskał żadnych dowodów na realizację czegokolwiek, w tym żadnych dowodów z przebiegu realizacji projektu, czy innych świadczących o jego faktycznym zrealizowaniu. W szczególności nie otrzymali: ani danych logowania, ani kluczy szyfrujących do uprzywilejowanych obszarów systemu TaskBeat, o które Pan Mariusz wnosił na wstępie współpracy z Zagozda sp. z o.o., o czym świadczy korespondencja poniżej:

*From: * „M****” m****@zagozda.co
*Date: *Fri, 11 Sep 2015 05:11:24 +0000
*To: *Mariusz.SALNIKOW@ec.europa.eu
*ReplyTo: * maciej.****@zagozda.co
*Cc: *Z sp. z o.o.biuro@zagozda.co
*Subject: *Re: Letter from OLAF, European Commission [OF/2014/1468/B3]

Szanowny Panie,

Osoba odpowiedzialna za ksiegowosc spolki jest Pani Anna Kisiel. +48798994875 oraz +48504315949 – ksiegowa spolki obecnie znajduje sie na urlopie.

Spolka zobowiazana zostala do wydania dokumentow Pani Joanna Prochownik +48914642626 – tymczasowy nadzorca sadowy. Administrator dziala z upowaznienia Sadu Gospodarczego w Sz-nie.

Analogicznie wydanie danych do logowania bedzie z pewnoscia dzialaniem bezprawnym, zarowno w stosunku do kont jakie spolka prowadzi w Polsce lub innych krajach. Rowniez w tym przypadku nie moge sobie pozwolic na podjecie dzialan ktore beda calkowicie bezprawne i co moze spowowac odpowiedzialnosc, tak karna jak i cywilna. Jak rozumiem Panstwa dzialania kontrolne, zainteresowanie i stosowne uprawnienia, upowaznienia dotycza projektu wskazanego w Pana liscie przewodnim, a nie innych projektow oraz dokumentacji zwiazanej z innymi projektami, ktore spolka realizuje czy wspolrealizuje?

M****
M: (+48) 795959123

Z uwagi na powyższe ustalenia, inspektorzy OLAF zostali pozbawieni dostępu do jakichkolwiek dokumentów z realizacji projektu, jakie mogli uzyskać od zarządu spółki, syndyk spółki, i księgowej spółki, a które to świadczyły o jego faktycznym zrealizowaniu. W zamian inspektorzy OLAF odwiedzili kolejno: siedzibę księgowej spółki i siedzibę syndyk spółki, gdzie otrzymali jedynie dokumentację księgową, albowiem tylko taką dysponowała syndyk i tylko taką mogła udostępnić księgowa. Wobec czego błędnie, a moim zdaniem również, złośliwie założyli, że w projekcie istnieje tylko dokumentacja księgowa, a projekt zatem został jedynie rozliczony księgowo, a nie został faktycznie zrealizowany.

Zagadkę rozbieżności wniosków inspektorów OLAF oraz inspektorów ZARR wyjaśnia powyższe uzasadnienie i dowody wniosków dłuższej korespondencji między stronami.