instagram

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

PARP grał na czas przez dwa miesiące odwlekając odpowiedź na pismo, dopiero po ponad dwumiesięcznym czasie przysłał dodatkowe całkowicie formalne i oczywiste pytania pytając się o które postępowanie chodzi

W odpowiedzi otrzymał odpowiedź iż chodzi o oba postępowania administracyjne (dot. zwrotu części dofinansowania oraz wypowiedzenia umowy o dofinansowanie):