instagram

Zapytanie o wytyczne

Zwróciliśmy się o podanie bieżącej lokalizacji / kopii dokumentów wytycznych do zasady konkurencyjności, jednak urząd również nie potrafił zlokalizować wnioskowanych dokumentów, z uwagi na to że pod adresem podanym przez pełnomocnika PARP nigdy nie widniały żadne wytyczne definiujące mityczną „zasadę konkurencyjności”.

Brak publikacji definiującej „zasadę konkurencyjności” przy jednoczesnym wymogu jej stosowania oraz egzekwowania przez instytucję publiczną oznacza złamanie konstytucyjnej zasady praworządności.