instagram

Postępowanie 1DS 4336/15

Jeszcze w lutym 2015 prokuratura Rejonowa Szczecin Śródmieście na skutek niepowodzeń przy postępowaniu o publikowanie fałszywego oświadczenia próbowała ugryźć spółkę wszczynając postępowanie o publikowanie błędnego regulaminu usługi TaskBeat. Postępowanie zakończono dopiero w 2016 roku również niepowodzeniem.