instagram

Fałszowanie protokołów kontroli

Prokurator Robert Rybinski z Prokuratury Rejonowej Szczecin – Srodmiescie otrzymal zawiadomienie o podejrzeniu przestepstwa polegajacego na przedkladaniu nierzetelnego protokolu z kontroli w projekcie poswiadczajacego zarzadowi spolki prawidlowa realizacje projektu w okresie jego realizacji. Tresc protokolow sporzadzonych przez ZARR na zlecenie PARP zostala zakwestionowana przez PARP w decyzji administracyjnej, jako poswiadczajace nieprawde w zakresie m.in. prawidlowego stosowania zasady konkurencyjnosci i zasady bezstronnosci wyrazonych w umowie o dofinansowanie.

Prokuratura umorzyla postepowanie bez przeprowadzenia jakichkolwiek czynnosci wyjasniajacych.