Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

Dnia 2018-11-26 przesłano wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. ——– Forwarded Message ——–Subject: W załączeniu oświadczenie i wniosek – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Date: Tue, 27 Nov 2018 05:14:26 +0100To: biuro@parp.gov.plSzanowni Państwo,W załączeniu oświadczenie i wniosek – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.– Maciej Zagozda

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

Dnia 2018-11-25 przesłano wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. ——– Forwarded Message ——–Subject: W załączeniu oświadczenie i wniosek – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Date: Tue, 27 Nov 2018 04:47:59 +0100To: biuro@parp.gov.plSzanowni Państwo,W załączeniu oświadczenie i wniosek – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.–Maciej Zagozda

Zakończenie postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe zakończyło się w listopadzie 2017 r., jednakże jak widać PARP nadal nie przestał interesować się spółką. Dokładnie jeden rok później PARP przesłał korespondencję dotyczącą wyjaśniania okoliczności wypowiedzenia umowy. Pomimo iż informacje o scedowaniu umowy o dofinansowanie są dokumentami publicznymi, następca prawny nigdy nie otrzymał dokumentów PARP, które miałyby jakiekolwiek konsekwencje dla umowy o… Read more

Nieprawidłowość kontroli

Udało się uzyskać odpowiedź iż PARP doskonale wiedział jaka jest natura powiązań i oczywiście to akceptował, ponieważ w każdym projekcie, tak również i w tym projekcie, każdego powiązanego wykonawcę zawsze akceptuje pod warunkiem dobrej współpracy z instytucją zarządzającą. Trochę zajęło, ale w końcu przyznali, że co prawda jednak w tym przypadku nie akceptują, ale jest… Read more

Rozwinięcie zasad projektu

Nigdy nie było „wytycznych”, ani „regulaminów”, ani definicji zasad „konkurencyjności”, „przejrzystości”, a także „bezstronności”. PARP zawsze odnosił użytkowników do strony, a po latach dalej wspomina stronę, na której nie ma definicji pojęć, na których definicje PARP się powołuje.  PARP nie miał nigdy ani tych wytycznych ani tych regulaminów, o których informował beneficjentów. Faktycznie program 8.1… Read more

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

PARP grał na czas przez dwa miesiące odwlekając odpowiedź na pismo, dopiero po ponad dwumiesięcznym czasie przysłał dodatkowe całkowicie formalne i oczywiste pytania pytając się o które postępowanie chodzi W odpowiedzi otrzymał odpowiedź iż chodzi o oba postępowania administracyjne (dot. zwrotu części dofinansowania oraz wypowiedzenia umowy o dofinansowanie): Informacja o przekazaniu akt sprawy do Ministerstwa… Read more

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie

PARP ostatecznie rozwiązał umowę o dofinansowanie 12 października 2017, wskazując iż 1. Beneficjent dokonywał rozeznania rynku poprzez uzgadnianie przedmiotu ofert i kwot z firmą, która dostarczała usługi programistyczne. Absurdalny zarzut sugeruje że uzgodnienia miały na celu zagwarantowanie wygranej określonemu podmiotowi. W żadnym miejscu nie uzgadniano iż którykolwiek z oferentów będzie zostanie wybrany w efekcie tych… Read more

Nielegalna trzecia kontrola

W związku z odpowiedzią PARP wskazującą iż w projekcie przeprowadzono dwie kontrole: w 2012 r. i 2014 r., o których beneficjent był informowany, otrzymał i zatwierdził protokół kontroli, zwracam się o wznowienie postępowania administracyjnego w związku z ujawnieniem dodatkowej kontroli, która miała miejsce w 2015 r. Jednocześnie zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy pod… Read more