Odmowa wznowienia postępowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości broni się jak może przed wznowieniem postępowania. Nawet w świetle nowych dowodów, próbując wykorzystać dualizm reżimów cywilno-prawnego i administracyjnego rządzących umową o dofinansowanie, uznaje stosowanie prawo postępowania administracyjnego jako „bezprzedmiotowe” w odniesieniu do wydanych przez siebie decyzji administracyjnych. PARP najwyraźniej nie rozumie, że niezależnie od zawartej umowy cywilno-prawnej, nadal będzie zmuszony… Read more

Wniosek o zajęcie stanowiska

Postępowanie przeciwko Agnieszce D. ujawniło donosy, jakie pracownik wysyłała w godzinach pracy dla Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. działając w zemście za zwolnienia jakie PARP dokonał w ZARR i próbując zdyskredytować spółkę w mediach. Faktycznie jednak Agnieszka D. ujawniła dość ciekawe praktyki oraz prawdziwe motywacje PARP zamierzał rozwiązać umowę z beneficjentem po jej zakończeniu. W… Read more

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

Dnia 2018-11-26 przesłano wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. ——– Forwarded Message ——–Subject: W załączeniu oświadczenie i wniosek – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Date: Tue, 27 Nov 2018 05:14:26 +0100To: biuro@parp.gov.plSzanowni Państwo,W załączeniu oświadczenie i wniosek – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.– Maciej Zagozda

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

Dnia 2018-11-25 przesłano wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. ——– Forwarded Message ——–Subject: W załączeniu oświadczenie i wniosek – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Date: Tue, 27 Nov 2018 04:47:59 +0100To: biuro@parp.gov.plSzanowni Państwo,W załączeniu oświadczenie i wniosek – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.–Maciej Zagozda

Zakończenie postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe zakończyło się w listopadzie 2017 r., jednakże jak widać PARP nadal nie przestał interesować się spółką. Dokładnie jeden rok później PARP przesłał korespondencję dotyczącą wyjaśniania okoliczności wypowiedzenia umowy. Pomimo iż informacje o scedowaniu umowy o dofinansowanie są dokumentami publicznymi, następca prawny nigdy nie otrzymał dokumentów PARP, które miałyby jakiekolwiek konsekwencje dla umowy o… Read more

Nieprawidłowość kontroli

Udało się uzyskać odpowiedź iż PARP doskonale wiedział jaka jest natura powiązań i oczywiście to akceptował, ponieważ w każdym projekcie, tak również i w tym projekcie, każdego powiązanego wykonawcę zawsze akceptuje pod warunkiem dobrej współpracy z instytucją zarządzającą. Trochę zajęło, ale w końcu przyznali, że co prawda jednak w tym przypadku nie akceptują, ale jest… Read more

Rozwinięcie zasad projektu

Nigdy nie było „wytycznych”, ani „regulaminów”, ani definicji zasad „konkurencyjności”, „przejrzystości”, a także „bezstronności”. PARP zawsze odnosił użytkowników do strony, a po latach dalej wspomina stronę, na której nie ma definicji pojęć, na których definicje PARP się powołuje.  PARP nie miał nigdy ani tych wytycznych ani tych regulaminów, o których informował beneficjentów. Faktycznie program 8.1… Read more